Pozvánka na setkání

09. 01. 2017

Pozvánka na setkání

XXII. setkání pneumologů a VI. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře se uskuteční dne 1. 6. 2017 (Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město).

Více informací obsahuje přiložené 1. oznámení.

Emauzy 2017 – 1. oznámení

Přejít na: