Nejlepší publikace za rok 2015

10. 10. 2016

Nejlepší publikace za rok 2015

Vážené členky, vážení členové ČPFS,
chceme vás touto cestou informovat o vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2015.

Oceníme práce, kde první autor je členem ČPFS, a to 3 originální články autorů do 35 let včetně, 3 práce autorů nad 35 let a jednu monografii bez omezení věkem. Jako monografii budeme akceptovat i guidelines. První autor (člen ČPFS) zašle kopie (scan) článků (i s uvedením impal faktoru) a xerokopie (scan) 1. strany monografie prof. Marelovi. Deadline k odeslání je 31. 10. 2016

Dále vyhlašujeme soutěž o nejlepší originální a „jinou" (přehledovou, kasuistické sdělení aj.) práci publikovanou v roce 2015 v časopisu Studia pneumologica et phthiseologica. Podmínkou je, aby 1. autor byl z České republiky. Šéfredaktor vybere z ročníku cca 10 nejlepších prací v obou kategoriích a čeští členové Redakční Rady v tajném hlasování rozhodnou o vítězi.

Ocenění bude uděleno na vzdělávací schůzi "Kazuistiky“ dne 2. 12. 2016 v Lékařském domě.

prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
vědecký sekretář ČPFS
Miloslav.Marel@fnmotol.cz 

Přejít na: