30. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie - 3. 12. 2021

14. 11. 2021

Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské Společnosti J. E. Purkyně

zve na

VĚDECKOVZDĚLÁVACÍ SCHŮZI

30. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie

 v PÁTEK 3. PROSINCE 2021 v 8:30

v přednáškovém sále Lékařského domu, Praha 2, Sokolská 31

Koordinátoři:

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

Doc. MUDr. Jiří Votruba, PhD., I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha

Program:

Zahájení

Zprávy z výboru ČPFS

Ocenění nejlepších publikací za rok 2020

 

Odborná sdělení:

1) Hromek, T. (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha): Střevní tuberkulóza.

2) Opravilová, A., Cimrová, M., Špůrková, Z.,Pauk, N. (Klinika pneumologie, 3. LF UK a Patologicko-anatomické odd. FNB Praha): Relaps tuberkulózy. 

3)Trnková, D., Zajacová, A., Csémyová, S., Casas L. F., Marel, M. (Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM Praha): Vzácná příčina srdečního selhání u pacientky s ložiskovým plicním procesem.   

4) Truhlářová, J., Votruba, J., Homolka, J.  (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha): Diagnostika NSCLC z pleuroskopie. 

5) Kiml, J., Palyzová, P., Veverka, V., Žurková, M., Jakubec, P. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc): Žíznivé plíce.

6) Vyskočilová, K., Dutková, A., Kotowski, T., Casas Mendes, L. F., Marel, M. (Pneumologické klinika 2. LF UK a FNM Praha): Neobvyklá příčina ložiskového plicního procesu u pacienta krátce po transplantaci plic.

7) Mizera, J. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc): Tenzní pneumotorax jako komplikace COVID 19 pneumonie. 

8) Khomchenko, M. (I. klinika TRN 1.LF UK a VFN Praha): Bilaterální nekrotizující pleuropneumonie způsobená septickými emboly Panton-Valentine leukocidin Staphylococcus aureus u 18letého nemocného. 

9) Sova, M. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF MU a FN Brno): „Je to či není plicní embolie?“

10) Hoznauerová, L. (Pneumologické klinika 1. LF UK a FTN Praha): Když lékař pro Covid-19 nevidí. 

11) Solodkova, A., Balík, O., Pauk, N. (Klinika pneumologie, 3. LF UK a NNB Praha): DJ s nemocnou plicí. 

P ř e s t á v k a

12) Burešová, M. (Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň): Diagnostika lymfomu s nečekaným výsledkem.   

13) Svatoň, M. (Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň): Úspěšná léčba pacienta s generalizovaným karcinomem plic s BRAF mutací.

14) Pešek, M., Aubrecht, J., Baxa, J. (Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN Plzeň): Malobuněčný karcinom plic. Lze věřit v definitivní vyléčení?

15) Vlková, B. (Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Praha): Selhání ambulantní léčby pneumonie.   

16) Návratová, L., Homolka, J., Votruba, J. (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha): Příznak sedlovitého nosu-nejen u granulomatózy s polyangitidou. 

17) Šefl, K. (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha): Choletorax u pacienta se zevní drenáží žlučových cest. 

18) Balík, O., Pauk, N. (Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB Praha): Dvakrát měř….aneb předoperační evaluace v praxi.

19) Bartošovská, E. (Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Praha): Poranění obličeje a IgG4 choroba.  

20) Hrek, D., Martinková, J., Pauk, N (Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB Praha): Eozinofilní pneumonitida u pacienta s uzlinovým syndromem. 

21) Kratochvíl, T., Brat, K. (Klinika nemocí plicních a tuberkulózy MU a FN Brno): BCG pneumonitida jako komplikace podání BCG vakcíny.  

22) Müllerová, A. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy UP a FN Olomouc): ROS1 pozitivní….nokardióza?

23) Teřl, M. (Klinika pneumologie LF UK a FN Plzeň): Astma a (nesnesitelná?) tchýně. 

Diskuse po každém sdělení 

Závěr schůze

 

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.              doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

                předsedkyně ČPFS                                              vědecký sekretář ČPFS

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: