XII. celostátní konference paliativní medicíny 2021

23. 06. 2021

XII. Celostátní konferenci paliativní medicíny se uskuteční 17. a 18. září 2021 v Plzni, v Congress Center Parkhotel. 

Pořádá ji Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP. Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.

Zvláštními body programu letošní konference budou prezentace věnované rozvoji specializované paliativní péče v nemocnicích, moderním přístupům v léčbě symptomů, podpoře rozvoje a dostupnosti paliativní péče v sociálních zařízeních nebo otázkám spirituality v kritických situacích. Konference již tradičně nabídne také prakticky orientované workshopy.

Více informací o akci a registraci lze nalézt na webu ahou.cz/paliativnikonference.

Pozvánka na konferenci ke stažení zde ve formátu .pdf.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS.

Odborný garant: MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně ČSPM ČLS JEP.

 

 

 

   Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: