29. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie - 6. 12. 2019

11. 11. 2019

Česká pneumologická a ftizeologická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

zve na

vědeckovzdělávací schůzi

29. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie

V PÁTEK 6. PROSINCE 2019 V 8:30
v přednáškovém sále Lékařského domu, Praha 2, Sokolská 31

Koordinátor:

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., I. klinika tb a respiračních nemocí

1. LF UK a VFN, Praha

Program:

Zahájení

Zprávy z výboru ČPFS

Ocenění nejlepších publikací za rok 2018

Oznámení Sekce Pneumo35 a Sekce mladých pneumoonkologů

Odborná sdělení:

1) Peterová, K., Lněnička, J., Pauk, N. (Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Praha): Terminální CHOPN - a co dál?                                             10 min.

2) Hajníková, Z., Votruba, J., Šimovič, J., Homolka, J.  (I. klinika tb a respi-račních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha): První termoablace párou v ČR jako nová metoda endoskopické volumredukce plic                                    10 min.

3) Kufa, J., Voláková, E. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc): V ohrožení života po spirometrii                                           10 min.

4) Mizera, J., Kolek, V., Tichý, T, (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Ústav molekulární a klinické patologie FN a LF UP Olomouc): Docela neobyčejné astma                                      10 min.

5) Hajdová, L., Kolek, V., Žurková, M. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc): Mimoplicní projevy sarkoidózy                         10 min.

6) Györfy, Z., Šterclová, M. (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN): Komplikovaná léčba sarkoidózy                                                10 min.

7) Sova, M., Genzor, S., Hajdová, L., Kolek, V. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc): Chronická granulomatózní choroba vázaná na chromozom X                             10 min.

8) Skála, M. (Plicní klinika FN a LF UK, Hradec Králové): Bolesti kloubů léčeny preparáty na odčervení koní, psů a ryb aneb cesta Svědka Jehovova od šamana k pneumologovi                           10 min.

9) Opravilová, A., Lacina, L., Patlejchová L., Pauk, N. (Klinika pneumologie, Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a NNB, Patologicko-anatomické odd. NNB, Praha): Lymfadenopatie a výpotky-maligní či benigní léze      10 min.

P ř e s t á v k a

10) Svatoň, M. (Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF, Plzeň): Agresivní plicní adenokarcinom s cMET mutací a novou FGFR translokací 10 min.

11) Drösslerová, M., Černovská, M., Vašáková M., Havel, L. (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha): Raritní případ choroidální metastázy u ALK+ nemalobuněčného bronchogenního karcinomu s odpovědí na crizotinib                                                                             10 min.

12) Kratochvílová, P. (Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN a LF MU, Brno): Úskalí imunoterapie u pacienta s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem                                      10 min.

13) Medová, B., Votruba, J., Zemanová, P., Rusinová, K.(I. klinika tb a respi-račních nemocí, KARIM 1. LF UK a VFN, Praha): Nádorová duplicita nebo metastatické postižení po 13 letech            10 min.

14) Blažek, M. (Plicní klinika FN a LF UK, Hradec Králové): Komplikace empyému a hrudní drenáže-čtyřměsíční boj o osud pacienta            10 min.

15) Kuchařová, K., Martinková, J., Pauk, N. (Klinika pneumologie 3. LF UK     a NNB, Praha): Může za to eozinofil                                                  10 min.

16) Martincová, P., Roháčová, Z., Víchová, M., Marel, M. (Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha): Pro krásu se musí trpět aneb z estetické chirurgie rovnou na plicní         10 min.

17) Janoušková, L., Šestáková, Z., Votruba, J., Homolka, J. (I. klinika tb a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha): Štěstí v neštěstí       10 min.

18)Sedláková, K., Lněnička, J., Pauk, N (Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Praha): Dobrý sluha, zlý pán                                                10 min.

Diskuse po každém sdělení !

Závěr schůze

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.         doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

předsedkyně ČPFS                                  vědecký sekretář ČPFS

Přejít na: