Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie - 7. 12. 2018

19. 11. 2018

Česká pneumologická a ftizeologická společnost
České lékařské společnosti J. A. Purkyně

zve na

vědeckovzdělávací schůzi

 

 

Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie 

 

v pátek 7. prosince 2018 v 8:30

 

v přednáškovém sále Lékařského domu, Praha 2, Sokolská 31

 

Koordinátor:

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF UK a VFN, Praha


Program
:

Zahájení

Zprávy z výboru ČPFS

Ocenění nejlepších publikací za rok 2017

Odborná sdělení:

1) Györfy, Z (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha): První pacient s diagnózou XDR TB v České republice - 10 min

2) Homola, D, Martínková, J, Lacina, L , Patlejchová, L, Pauk, N (Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Praha): Tree in bud aneb vyšetřování jedné miliární tuberkulózy - 10 min

3) Mizera, J, Michálek, J, Pika, T, Lošťáková, V, Kolek, V (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy UP a FN Olomouc): Pink amyloid - vzácný případ laryngotracheobronchiální amyloidózy - 10 min

4) Sedláková, K, Beneš, J, Mašek, M, Lacina, L, Pauk, N (Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Praha): Aktinomykóza v bioptickém nálezu. - 10 min

5) Janoušková, L (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN, Praha): Nemilý suvenýr z exotické dovolené - 10 min 

6) Žarnayová, L, Žurková, M, Jakubec, P (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy UP a FN Olomouc):  Od otitídy k polyangiitidě  - 10 min

7) Hajníková, Z (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN, Praha): Zákeřnosti ANCA-vaskulitid - 10 min

8) Koblížek, V, Krajina, A, Sedlák, V, Kudela, O, Havel, V, Blažek, M, Raupach, J, Chovanec, V, Kočová, E, Hanke, I, Habal,P (Plicní klinika, Radiodiagnostická klinika, Kardiochirugická klinika FN HK a LF HK UK): Cyanóza, hemoptýza a mozkový absces jako závažné projevy abnormálních intratorakálních cév - popis několika kazuistik -15 min 

9) Haceková, Z, Martincová, P, Víchová M, Marel, M, Fila, L (Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol): Pneumonie vyvolaná (ne)obyčejným stafylokokem - 10 min

10) Kratochvílová, P, Skřičková, J, Brat, K, Hrazdirová, A (Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno): Atypický průběh atypického onemocnění - 10 min

11) Malik, M, Lacina, L, Pauk, N (Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Praha): Mléčné sklo a mravenčení - 10 min

12) Gáciková, P (Plicní odd., Nemocnice Kyjov): Sarkoidóza-nemoc mnoha tváří - 10 min

13) M.Sova (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy UP a FN Olomouc): Různé tváře astma bronchiale  - 10 min

14) Čuláková, K, Žáčková, P, Matěj, R, Vašáková, M, (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha): Je cytologická diagnostika neomylná? - 10 min                 

P ř e s t á v k a

15) Pastorová, B, Losse S (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy UP a FN Olomouc): Plicní pseudotumor  - 10 min

16) Charouz, D, Votruba, J, Trča, S (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN, I.chirurgická klinika 1.LF a VFN): Pseudotumor mediastina - 10 min

17) Balík, O (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha):Za pět dvanáct, aneb trpělivost se někdy vyplácí  - 10 min

18) Herout, V (Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, MU a FN Brno): Maximálně jednou za deset let - 10 min

19) Rozsívalová, D, Fischer, O (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy UP a FN Olomouc): Tumor, který neškodí  - 10 min

20) Golubov, A, Lacina, L, Lněnička, J, Patlejchová, L, Pauk, N (Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Praha): Podezření na tumor v jizvě - 10 min

21) Chumak, M (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN, Praha): Benigní endobronchiální tumory - 10 min

22) Drösslerová, M (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha): Solitární fibrózní plicní tumor - 10 min

23) Krejčí, D, Patlejchová, L, Pauk, N (Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Praha): Variabilita léčby adenokarcinomu plic u mladé pacientky - 10 min

24) Jelínek, J, Mukenšnábl, P, Brůha. J, Pešek, M (Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK, Plzeň): Svízelná, byť úspěšná léčba pozdě rozpoznaného karcinomu průdušnice - 10 min

25) Peterková, T, Černovská, M, Drösslerová, M, Havel, L, Stehlík, L, Vašáková, M (Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha): Ani nové léčebné metody v onkologii nejsou pro každého - 10 min

26) Dvořáková, P, Krákorová, G, Havel, D (Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK, Plzeň): Vdechnutí UFO - 10 min

27) Balšánková, M, Vyskočilová, K, Valentová-Bartáková, L, Marel, M, Fila, L (Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol): Kardiomegalie, co nebyla (a pak věřte pneumologům) - 10 min

28) Teřl, M, Knotek, Z (Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK Plzeň, Alergologická ambulance Mariánské Lázně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno): Orel nebo panna? - 10 min

Diskuze po každém sdělení !

Závěr schůze

prof. MUDr. M. Vašáková, Ph.D.               doc. MUDr. V. Koblížek, Ph.D.
předsedkyně ČPFS                                   vědecký sekretář ČPFS

Přejít na: