2. Národní workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE (POCUS)

05. 02. 2018

2. Národní workshop POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE (POCUS)

bude v pondělí 5. března 2018 od 9 hodin (registrace od 8.30)
v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s.,
Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí nad Labem

Zvou:
Centrum Point-of-Care ultrasonografie Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Odborný garant:
»» MUDr. Roman Škulec, Ph.D., »
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Náplň kurzu – teoretická výuka i praktický výcvik:
»» Superurgentní protokoly – vše za 2 minuty
»» Hemodynamické vyšetření
»» POCUS u dušnosti a akutního respiračního selhání
»» Specifika POCUS u dětí
»» Další možnosti využití POCUS
»» K dispozici bude USG simulátor SonoSim

Více v pozvánce ZDE ve formátu .pdf

Přejít na: