31. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

02. 12. 2022 - 19. 11. 2021

2. 12.

31. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Praha, Lékařský dům

Koordinátoři:
Votruba, Homolka