XXVII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology a V. Beskydské pneumoonkologické dny

05. 04. 2019 - 06. 04. 2019

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY 

V. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,
MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP 

Více v programu ke stažení zde ve formátu .pdf

Další informace ZDE

Číslo ČLK 54604