Předatestační kurz a atestace, jaro 2021

Výzva pro všechny zájemce o předatestační kurz oboru Pneumologie a ftizeologie, aby se nahlásili na Lékařské fakultě UK v Plzni (http://www.lfp.cuni.cz).

Předatestační kurz začíná v pondělí 22. 2. 2021 a trvá dva týdny. Poslední datum pro přihlášení (elektronické) je již za necelý měsíc, do 11. 2. 2021.

Současně výzváme zájemce k přihlášení se na letošní atestační zkoušku, která v jarním termínu proběhne v termínech 31. 5. - 2. 6. 2021 na LF UK v Plzni. 

2° European NTM & Bronchiectasis Workshop, 1.-3. 7. 2021, Milan

2nd European NTM & Bronchiectasis Workshop, held in Milan, Italy, from July 1st to July 3rd, 2021.

Following the path opened by its first edition in 2019, this second workshop will give the opportunity to go deeper in the discussion and analysis of the different diagnostic techniques, the role of new drugs and the optimal management of these two important diseases providing a common evidence-based knowledge background to be developed further by participants in their daily practice.

Post-COVID syndrom - definice, diagnostika a klasifikace. Stručný poziční dokument

Stručný poziční dokument "Post-COVID syndrom – definice, diagnostika a klasifikace" vydala v lednu 2021 Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP.


Celý dokument je ke stažení zde ve formátu .docx


Jde o poziční dokument odborné společnosti týkající se diagnostiky post-COVID syndromu, který bude živým textem upravovaným v čase dle novych vědeckých informací.

Indikace prioritní vakcinace: Zdravotník podílející se na péči o Covid+ pacienty - výzva členům

Výbor ČPFS vyzývá svoje členy, aby se s tím, že pečují o Covid+ pacienty aktivně hlásili ve svých vakcinačních místech. 

V případě, že to lokálně nepůjde, prosíme ozvěte se, budeme se snažit to vyřešit. 

prof. M. Vašáková, doc. V. Koblížek, dr. I. Čierná Peterová


Informace z MZ ČR (8. 1. 2021) :

Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19 - záznam webináře

Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19 byly tématem webináře Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, který se uskutečnil v úterý 5. ledna od 18.00.

Odborným garantem webináře je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a za Českou lékařskou společnost JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Do studia přijal pozvání koordinátor očkovací strategie MZČR PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.

12. pražské mezioborové kolokvium PragueONCO Virtual - registrace do 14. ledna 2021

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO Virtual se uskuteční v termínu 20. až 22. ledna 2021 na internetovém portále WorldMedNet.cz.

Organizační výbor o virtuální formě 12. PragueONCO rozhodl vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji epidemiologické situace. Bude ve stejných časech, jako by tomu bylo u prezenční formy. Vysílané budou všechny plánované sekce včetně možnosti pokládání dotazů.

Termín uzavírky registrací je 14. ledna 2021 zde.

Výbor ČPFS ČLS JEP podporuje očkování proti infekci SARS-CoV-2

Výbor ČPFS ČLS JEP podporuje očkování proti infekci  SARS-CoV-2  dle odborného doporučení České vakcinologick&eacute  společnosti  (www.vakcinace.eu). 
 
Nejvíce riziková část populace (starší osoby, polymorbidní lidé, imunosuprimovaní pacienti a 
profesní skupiny v opakovaném kontaktu s nemocnými) by měla být vakcinována co možná nejdříve. 

Organizace post-covid péče v ČR a Terapie covid-19 up do date - webináře

Záznam pneumowebináře ORGANIZACE POST COVID PÉČE V ČR, který připravili odborníci z plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, lze zhlédnout na odkaze zde (délka 2:52).

 

Důležité informace k platbě členských příspěvků

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

UPOZORNĚNÍ - chybějící platby členských příspěvků ČPFS

Při kontrole plateb členských příspěvků ČPFS bylo zjištěno, že cca 250 členů nemá tyto příspěvky za letošní rok (u někoho i za roky předešlé) uhrazeny.

Příčinou může být to, že Členská evidence ČLS JEP nerozesílala letos složenky tak, jak tomu bylo v letech předešlých, ale pomocí najaté IT firmy rozesílala podklady k platbám automaticky z adresy cle@cls.cz v únoru a upomínky z téže adresy v září letošního roku s částkou za všechny Společnosti, jichž jste členy. Mohlo se stát, že některé servery, u nichž máte svůj e-mailový účet, posílají hromadné zprávy do spamu.

Protože jsme ověřili, že některým z Vás tyto e-maily vůbec nepřišly, dostanete v období od 2. do cca 4. prosince z téže adresy manuálně zpracovanou upomínku (pracovnicí členské evidence ČLS JEP), v níž bude celková dlužná částka, kterou je třeba uhradit na účet. 

How do people with asthma feel about the tools used to check if a treatment is working?

We would like to ask for your help to disseminate a survey amongst health professionals in your country who care for people with severe asthma to then share it with their patients and carers.  

How do people with asthma feel about the tools used to check if a treatment is working?  

The Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2) 3TR project has developed a survey to understand how people with severe asthma feel about the tools used to check if a treatment is working for an individual patient. 

8th International Workshop on Lung Health - 13-16 January 2021 Virtual edition - 2 free registrations

Dear Czech Pneumological and Phthisiological Society - CPFS,

Following the official announcement of the virtual edition of the 8th International Workshop on Lung Health (13 - 16 January, 2021), we will be glad to

-involve your members in the Young Activities initiatives

Nejbližší akce

20. Leden

12. pražské mezioborové kolokvium PragueONCO Virtual

více informací

16. Duben

XXIX. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a VII. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

28. Duben

XXV. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

07. Květen

6. MÁJOVÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

16. 01. 2021

Předatestační kurz a atestace, jaro 2021

Výzva pro všechny zájemce o předatestační kurz...

09. 01. 2021

Post-COVID syndrom - definice, diagnostika a klasifikace. Stručný poziční dokument

Stručný poziční dokument "Post-COVID syndrom – definice,...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.