Mezinárodní konference „Central European Lung Cancer Conference“ bude plně virtuální

Vzhledem k epidemiologické situaci se mezinárodní konference „Central European Lung Cancer Conference“, uskuteční jako plně virtuální. Podrobnosti v letáku akce - zde ke stažení ve formátu .pdf

Data o konferenci:

Central European Lung Cancer Conference

27. – 29. 11. 2020

ERS Virtual school on lung transplantation - 19. + 26. 11.

Dear Societies,

We are pleased to inform you that registration is now open for the basic and advanced editions of the ERS Virtual school on lung transplantation. We would like to ask you to share it in your external communications channels with members. 

The basic and advanced editions will take place on 19 and 26 of November, respectively. We appreciate your assistance in promoting this event to joint members and encouraging their participation.

Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie 4. 12. - zrušeno

V důsledku současné zhoršené epidemiologické situace jsme se rozhodli vědecko-vzdělávací schůzi ČPFS na téma „Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie“, která se měla uskutečnit 4. prosince 2020 v pražském Lékařském domě, sídle ČLS JEP, zrušit.

8th International Workshop on Lung Health - 13-16 January 2021 Virtual edition - Invitation

Dear Czech Pneumological and Phthisiological Society - CPFS,

Following the official announcement of the virtual edition of the 8th International Workshop on Lung Health (13 - 16 January, 2021), we will be glad to

-involve your members in the Young Activities initiatives

Podmínky úhrady poplatku za přijetí článku

Pokud bude autor žádat Českou pneumologickou a ftizeologickou společnost ČLS JEP o:

 A) úhradu poplatku za uveřejnění rukopisu přijatého k publikaci do časopisu s impakt faktorem

     nebo

 B) úhradu editační podpory

pak v obou případech je úhrada poplatku a/nebo editační podpory ze zdrojů ČPFS vázána na následující podmínky, které musí být splněny:

České registry pacientů s rakovinou plic nemají v Evropě obdoby

Devětašedesátiletý muž, kuřák, v jinak dobré fyzické kondici – takto vypadá typický pacient s rakovinou plic podle projektu Lucas, který mapuje cestu pacienta s karcinomem plic sedmi českými pneumoonkologickými centry. Lucas nyní nově pneumologové propojí s dalším registrem TULUNG, který se zaměřuje na pacienty s nemalobuněčným nádorem. Oba registry nemají v Evropě obdoby. 

Plicní lékaři chtějí sledovat pacienty po covidu. Jdou za ministrem zdravotnictví

Měl by člověk, který prodělal koronavirovou infekci, jít za pneumologem a nechat si zkontrolovat plíce? Nebo vyčkat a přijít, až kdyby se mu špatně dýchalo? A jak by měl postupovat při jeho vyšetření lékař? Na tyto otázky odpovídá nový doporučený postup plicních lékařů, který o víkendu ladili na spojeném trojlístku kongresů České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS), Hradeckých pneumologických dnech a Moravskoslezských pneumologických dnech.

Koronavirus není jedinou nemocí v Česku - varovali na kongresu plicní lékaři

Koronavirus není jedinou nemocí, s níž se lidé v Česku perou – zanedbáním prevence plicních nemocí kvůli pandemii si „zaděláváme“ na problémy v budoucnu. Například v podobě pacientů s vážnějšími komplikacemi chorob, kterým by bylo možné předejít nebo je alespoň zbrzdit – říkají plicní lékaři. O tomto a dalších tématech mluvili 9. a 10. října na online Kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti spojeném s Hradeckými pneumologickými dny a Moravskoslezskými pneumologickými dny.

Last Call: soutěž o nejlepší publikaci z roku 2019

Výbor ČPFS v roce 2020 vyhlásil Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS publikované v roce 2019, s uzávěrkou 1. listopadu.

Pacientům s těžkou plicní nemocí už nikdo léčbu nevysadí

Desítky pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) logo IPFse dočkaly dobrých zpráv. Tzv. stopping rules jsou zrušena – znamená to, že nemocným nikdo nebude brát moderní antifibrotické léky, když jejich plicní funkce poklesnou. Dosud jim hrozilo vysazení léčby, pokud se naměřené hodnoty jejich plicních funkcí dostaly pod určitou hodnotu – bez léčby se jejich doba dožití krátila na týdny, maximálně měsíce. Nemoc, která postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let. Antifibrotická léčba umí prodloužit život v dobré kvalitě o více než polovinu. Novinku zveřejňují pneumologové u příležitosti Týdne IPF se začátkem 14. září. Vybrané ambulance vyhradily pro zájemce o vyšetření termín ve středu 30. září.

Vyléčené z koronaviru by měl sledovat plicní lékař. Nemoc totiž může zanechat stopy

Pacienti, kteří prodělali covidovou infekci, by si měli nechat zkontrolovat plíce u plicních lékařů. U části vyléčených totiž nemoc zřejmě zanechává stopy a měl by je proto sledovat odborník. Upozorňují na to čeští pneumologové v rámci Světového dne plic, který připadá na 25. září.

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Společné odborné stanovisko Sekce sportovní kardiologie České asociace preventivní kardiologie, pracovní skupiny Sportovní kardiologie České společnosti tělovýchovného lékařství, České asociace ambulantních kardiologů, České pneumologické a ftizeologické společnosti bylo vydáno k tématu Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí.

Nejbližší akce

30. Říjen

PŘESUN NA 2021 - Luhačovické dny

více informací

11. Listopad

Zrušeno - XXVIII. PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

19. Listopad

ERS Virtual school on lung transplantation

více informací

19. Listopad

DEN PRO ZDRAVÉ PLÍCE

více informací

Všechny akce

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.