Virtual school in adult and paediatric respiratory medicine

We are pleased to inform you that the ERS is organising a Virtual school in adult and paediatric respiratory medicine taking place from 1-3 July 2020.

The free and open-access event will be an innovative, online experience designed to update healthcare professionals’ knowledge on the major fields of respiratory medicine and offer guidance on how to prepare for the ERS HERMES examinations. Registration for a limited number of seats is now open.

Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií

Diagnostika a terapie poruch dýchání ve spánku je jednou ze základních částí péče o pacienty a ani současná hygienicko-epidemiologická situace v rámci pandemie SARS-CoV-2 nemůže vést k jejímu přerušení či podstatnému omezení. V současné době je většina spánkových laboratoří v ČR uzavřena nebo funguje ve značně omezeném režimu.

Vznikl proto Poziční dokument sekce Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace ČPFS Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2

INHALAČNÍ TECHNIKY PRO PACIENTY - edukační video, CZ, EN

Inhalační forma léčby patří bezesporu k terapii mnoha plicních onemocnění, a to z důvodu zajištění vyšších koncentrací léčivé látky lokálně přímo v plicích, čímž je dosaženo maximálního možného efektu spolu s nízkým rizikem výskytu nežádoucích účinků. Výše zmíněné výhody inhalační cesty podání lze ovšem očekávat pouze za předpokladu správné inhalační techniky.

ERS HERMES examinations 2020, 5 September, University of Bern, Switzerland

We are pleased to confirm that the European Respiratory Society (ERS) HERMES examinations in adult and paediatric respiratory medicine will go ahead this year and will be held at the University of Bern, Switzerland.

Provoz plicních ambulancí a pracovišť funkční diagnostiky v době koronavirové epidemie

Poziční dokument ČPFS pro potřeby pneumologů doplňující stávající doporučení odborných sekcí ČPFS ČLS JEP.
Autoři: pplk. MUDr. Larisa Solichová, Plicní klinika FN HK a LF HK UK, Odbor biologické ochrany Těchonín, VZÚ MUDr. Zuzana Antušová, terénní pneumolog, NEXTCLINIC Hradec Králové

Doporučení Sekce PFD a FD pro vyšetřování plicních funkcí v době postupného uvolňování ambulantního provozu plicních a funkčních pracovišť při pandemii COVID-19

Sekce patofyziologie dýchání a FD ČPF ČLS JEP vydala 

Doporučení pro vyšetřování plicních funkcí v době postupného uvolňování ambulantního provozu plicních a funkčních pracovišť při pandemii COVID-19

Celý text doporučení je ke stažení zde ve formátu .docx

Doporučení pro terénní ambulantní pneumology. Rizikový pacient a zaměstnání v čase COVID-19

ČPFS ČLS JEP upozorňuje na "Doporučení pro terénní ambulantní pneumology. Rizikový pacient a zaměstnání v čase COVID-19"

Dokument je ke stažení zde ve formátu .docx

Oznámení prezidenta ERS: ERS konference v září 2020

Oznámení prezidenta ERS: ERS konference v září 2020 ve Vídni bude, nicméně mimořádně v převážně digitální podobě s využitím moderních technologií.

Další informace budou zveřejněny v květnu a červnu na stránkách ERS i ČPFS.

erscongress.org/practical-information-2020/covid-19-statement

Situace v ambulancích v době pandemie Covid-19 - webinář - dr. I. Čierná Peterová a doc. V. Bártů

Webinář na téma Situace v ambulancích v době pandemie covid-19

Diskutují prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová (předsedkyně sekce ambulantních pneumologů a místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, Plicní ambulance, Brandýs nad Labem) a doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. (Plicní oddělení, Medicon, a.s., Praha)

COVID-19: Aktuální informace a léčebné postupy

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO.

Aktuální informace ke COVID-19 se stále mění, doporučené léčebné postupy a guidelines doplňují a přibývají nové.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost proto spouští novou část svého webu Pneumologie.cz v sekci Pro odborníky, kde se budeme snažit pro přehlednost na jednom místě soustředit pro odborníky výběr aktuálních dostupných informací o COVID-19 z tuzemska i ze světa.

Odborníci tento nový web najdou na www.pneumologie.cz/stranka/1579/covid-19/

 

XXVIII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology / VI. Beskydské pneumoonkologické dny - přesun

V reakci na rozhodnutí vlády týkající se zrušení hromadných akcí v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 se XXVIII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY / VI. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY uskuteční v náhradním termínu:

pátek 23. a sobota 24. října 2020

Tradičně v Hotelu Soláň (Karolinka) v Beskydech

Původně plánovaný termín 3. a 4. dubna 2020 je tedy zrušen.

Nejbližší akce

11. Červen

PŘESUN NA 2021-46. MEZIKRAJSKÉ DNY, 18. MEZIKRAJSKÉ DNY HK, PC A SČ KRAJŮ A 1.“VELKÉ MEZIKRAJSKÉ DNY

více informací

10. Září

XXV. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A IX.SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

více informací

08. Říjen

KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, XXVIII. Moravskoslezské dny pneumologie a XXIV. Hradecké pneumologické dny"

více informací

23. Říjen

XXVIII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a VI. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

20. 05. 2020

Virtual school in adult and paediatric respiratory medicine

We are pleased to inform you that...

15. 05. 2020

Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií

Diagnostika a terapie poruch dýchání ve spánku je jednou ze základních...

13. 05. 2020

INHALAČNÍ TECHNIKY PRO PACIENTY - edukační video, CZ, EN

Inhalační forma léčby patří bezesporu k terapii mnoha plicních...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.