Varovné informace z Číny: nový typ jednovláknového RNA koronaviru

ČPFS upozorňuje svoje členy na varovné informace z Číny, kde během tří týdnů došlo k objevení se nového typu jednovláknového RNA koronaviru (označeného 2019-nCoV). Tento virus se prokazatelně šíří interhumáním přenosem. Jeho hlavním respiračním projevem je vznik pneumonie s rizikem fatálního respiračního selhávání. Kromě stovek nakažených a prvních úmrtí bylo zaznanenáno 15 infikovaných zdravotníků (jeden v kritickém stavu).

Kvůli letecké dopravě není vyloučeno šíření do Evropy vč. ČR. První případ ve Spojených státech byl prokázán 21. ledna 2020.

XXIV. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

Se letos uskuteční od středy 15. dubna do pátku 17. dubna 2020 v areálu FAKULTNÍ NEMOCNICE, LÉKAŘSKÉ FAKULTY A UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ. 


Nosologická jednotka postižení plic: EVALI

Oznámení členům ČPFS:

Vážení kolegové, chtěli bychom Vás upozornit na možnost přítomnosti akutního poškození plic kvůli kouření elektronických cigaret (vapování).

Nosologická jednotka postižení plic (velmi podobného pneumonii) bývá nyní nazývána zkratkou EVALI (e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury) se může snadno přehlédnout, pokud se nedozvíte o vapování pacienta.

Onemocnění je v součanosti problémem ve Spojených státech amerických (2600 případů, bezmála 60 úmrtí).

Rezidentská místa pro přípravu nových pneumologů

Stručné oznámení členům ČPFS:

Vážené kolegyně, milý kolegové,
chtěli bychom vás informovat o tom, že i letos Ministerstvo zdravotnictví přidělí osm rezidentských míst pro přípravu nových pneumologů.

Výzva Evropské respirační společnosti vyzývá členům ČPFS

Vedení Evropské respirační společnosti vyzývá členy ČPFS,
aby byli aktivními v rámci jednotlivých odborných sekcí a v přihlašování abstrakt na kongres.

Současně oznamuje že pokud bude patrna vyšší aktivita členů ČPFS, poskytne naší odborné společnosti pro zájemce o cestovní granty (při přijetí abstraktu na ERS kongres do Vídně).

UPOZORNĚNÍ: "lékové studie"

UPOZORNĚNÍ:

6. ledna 2020 byli někteří lékaři z řad pneumologů elektronicky kontaktováni s nabídkou "lékové studie" produktu na bázi zahřívaného tabáku (jako náhražky cigaret) pro nemocné s CHOPN.

Nabídka přišla od společnosti označené jako "STUDIJNÍ TÝM UBC COPD". 

NEREAGUJTE prosím na takovou nabídku. Pneumologové by rozhodně neměli (z mnoha důvodů) spolupracovat s tabákovým průmyslem.

Děkujeme
Členové Výboru ČPFS

XXVIII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology / VI. Beskydské pneumoonkologické dny

XXVIII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology / VI. Beskydské pneumoonkologické dny

se uskuteční v pátek 3. a sobotu 4. dubna 2020 již tradičně v Hotelu Soláň (Karolinka) v Beskydech.

Přihlášky k aktivní účasti lze zasílat do 24. února na email bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště).

XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů 4. 6. 2020

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na

XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů


které se bude konat ve čtvrtek 4. června 2020 v Emauzském klášteře (Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město).

IX. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli 15. - 16. 5. 2020

XIX. Setkání lékařů ČR a SR se uskuteční 15. a 16. května 2020 v Litomyšli.
Hlavní téma: farmakoterapie alergie a nemocí s bronchiální obstrukcí u dospělých i dětí.

Pro tento ročník jsou nachystány přednášky i besedy o nyní vznikajících doporučených postupech pro astma a CHOPN 2020 z hlediska farmakoterapie, a to za přítomnosti jejich hlavních autorů.

American Thoracic Society (ATS) 2020 International Conference in May

We are excited to announce that Early Registration is now open for the American Thoracic Society (ATS) 2020 International Conference, May 15–20, in Philadelphia, USA. Start planning your trip to the City of Brotherly Love.

XXVII. Luhačovické dny se uskuteční 20. a 21. března 2020

XXVII. Luhačovické dny se uskuteční v pátek 20. a sobotu 21. března 2020.

Místo konání bude kongresový sál Společenského domu Luhačovice.

 

Nejlepší publikace ČPFS za rok 2018

(hodnoceno v roce 2019)

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ
V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Rozsah postižení plicního intersticia u pacientů se známkami běžné intersticiální pneumonie – hodnocení stupně postižení plicního parenchymu pomocí automatického skórování: pilotní studie

E. Kočová, M. Hyršl, V. Bartoš, P. Eliáš

Nejbližší akce

20. Březen

XXVII. Luhačovické dny

více informací

03. Duben

XXVIII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a VI. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

15. Duben

XXIV. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

01. Květen

5. MÁJOVÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

22. 01. 2020

Varovné informace z Číny: nový typ jednovláknového RNA koronaviru

ČPFS upozorňuje svoje členy na varovné informace z Číny, kde během...

21. 01. 2020

XXIV. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

Se letos uskuteční od středy 15. dubna do pátku 17. dubna 2020 v areálu...

20. 01. 2020

Nosologická jednotka postižení plic: EVALI

Oznámení členům ČPFS: Vážení kolegové, chtěli bychom Vás...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.