Post-COVID syndrom - aktualizován stručný poziční dokument

Post-COVID syndrom – definice, diagnostika a klasifikace - stručný poziční dokument ČPFS ČLS JEP byl v červnu 2021 aktualizovándokument je ke stažení zde ve formátu .pdf

Autorem dokumentu je pracovní skupina ČPFS ČLS JEP Kopecký, Skála, Neumannová, Koblížek.

XII. celostátní konference paliativní medicíny 2021

XII. Celostátní konferenci paliativní medicíny se uskuteční 17. a 18. září 2021 v Plzni, v Congress Center Parkhotel. 

Pořádá ji Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP. Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.

29. moravskoslezské pneumologické dny

29. moravskoslezské pneumologické dny se uskuteční 1. a 2. října 2021 v Clarion Congress Hotelu Ostrava.  

Více informací na www.dnypneumologie.cz.

Přihlasit se k aktivní účasti lze do konce června na e-mail: dokoupilova@solen.cz.

Setkání pneumologů a pneumochirurgů - záznam odborného programu

XXVI. setkání pneumologů a X. setkání pneumologů a pneumochirurgů se uskutečnilo v Emauzském klášteře v Praze 3. června 2021. 

Nabízíme ke zhlédnutí záznam z odborného programu: 

ERS International Congress 2021: New and returning features

European Respiratory Society - ERS International Congress 2021: New and returning features. 

Register today and receive an early bird discount.

Details of the extensive live programme planned for the ERS International Congress 2021, which will take place virtually from 5–8 September with some exciting new features.

8th Pneumo Update Europe 2021 - VIRTUAL, June 25 - 26, 2021

  • 14 cutting-edge Update lectures across Pneumology, including „long-COVID“
  • All presentations to download for reference
  • Free access to VODs after the event
  • Abstract submissions for virtual ePoster displays
  • CME accreditation

Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe - konsenzus odborných lékařských společností

Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe je tématem konsenzu České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, České pneumologické a ftizeologické společnosti, České neurologické společnosti a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Cílem je poskytnout doporučení k řešení jednotlivých situací v rámci posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí v návaznosti na aktuálně platnou legislativu.

ERS International Congress - registration info

ERS International Congress - two very important dates coming soon:

  • 1 May, 2021: Late-breaking abstract submission opens. Learn more
  • 10 May, 2021: Registration opens with a two-week flash sale! Learn more

Taking place virtually from 5–8 September, the event will feature an extensive live programme, on-demand pre-recorded content, e-Posters, and a dynamic digital networking experience.  

Konference funkčního vyšetření plic přeložena na rok 2022

X. ročník konference funkčního vyšetření plic ve Zlíně se z důvodu pandemie covid-19 letos neuskuteční. Bude přesunut na nový termín 20. až 21. května 2022 v Kongresovém centru ve Zlíně.

TECENTRIQ (atezolizumab): riziko těžkých kožních nežádoucích účinků (SCAR)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd si Vám ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv dovoluje sdělit následující informace:
Shrnutí

  • U pacientů léčených přípravkem Tecentriq (atezolizumab) byly hlášeny těžké kožní nežádoucí účinky (SCAR) včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN).

Upcoming virtual events: Mild, Moderate & Severe Asthma, 8th Pneumo Update Europe 2021

Don’t miss these 2 upcoming virtual events:

1)    PneumoLive International Broadcast:
Mild, Moderate & Severe Asthma – Interactive Case Presentations

2)    SAVE THE DATE!
8th Pneumo Update Europe 2021 - VIRTUAL

 

Edukační videa - Péče o pacienty po prodělání covid-19

V postcovidovém centru Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové byla natočena edukační videa určená zejména praktickým lékařům a plicním ambulantním lékařům spádového Královéhradeckého kraje. Videa přibližují péči a jednotlivá vyšetření pacientů s přetrvávajícími obtížemi po prodělání covid-19 a upřesňují situace, kdy má lékař primární péče zvážit odeslání pacienta do specializované ambulance, případně centra.

Soubor 7 krátkých videí obsahuje mimo jiné rozhovor s MUDr. Mikulášem Skálou a o zkušenost z praxe se podělil i primář MUDr. Jan Kára z plicní ambulance v Jičíně.

Nejbližší akce

01. Říjen

XXIX. MORAVSKOSLEZSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

15. Říjen

6th European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology - ECBIP 2021

více informací

05. Listopad

XXVII. LUHAČOVICKÉ DNY (mezioborová konference)

více informací

10. Listopad

XXVIII. PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

29. 06. 2021

Post-COVID syndrom - aktualizován stručný poziční dokument

Post-COVID syndrom – definice, diagnostika a klasifikace - stručný...

17. 06. 2021

29. moravskoslezské pneumologické dny

29. moravskoslezské pneumologické dny se uskuteční 1. a 2. října 2021 v...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.