Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení

Popsat problémy v oblasti pneumologické diagnostiky a možnosti řešení bylo cílem Advisory Board Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení, konaného 25. června 2020 v Praze.

V ČR není na všech pracovištích diagnostika prováděna dostatečně rychle a kvalitně, ne vždy jsou u nemocných , kteří jsou vyšetřováni pro podezření na LC  prováděn odběr umožňující mikromorfologickou, imunologickou a mutační analýzu. U pacientů  s NSCLC často nejsou stanoveny prediktivní biomarkery.

 

Informace o tuberkulóze v ČR - Interaktivní prohlížeč dat

Veškeré dostupné informace o tuberkulóze v České republice soustředil na web Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR („ÚZIS") spolu s Institutem biostatistiky a analýz LF MU.

Nástroj již pracuje i s daty za rok 2019.

Nový interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy lze najít na webové adrese https://tbc.uzis.cz

V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI - 8. - 11. října 2020, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČPFS, 

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na letošním KONGRESU ČPFS, pořádaném v Brně v říjnu 2020.

Půjde o největší odbornou akci v ČR v roce 2020. Máme pro Vás připraven špičkový program věnovaný aktuálním a palčivým problémům současné pneumologie.

V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

XXVIII. moravskoslezské pneumologické dny

XXIV. hradecké pneumologické dny

8. – 11. října 2020

Hotel Voroněž I, Brno - sekce lékařů, výstava firem

Quality Hotel Brno Exhibition Centre - sekce sester

XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů, Emauzy - program

XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů

S ohledem na situaci s Covid-19 se konání XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů přesunulo na termín 10. září 2020.

Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Více informací o sympoziu a možnost registrace:

www.gsymposion.cz/detail-akce/802

Léčba bronchogenního karcinomu v České republice

K tématu léčby bronchogenního karcinomu v České republice:

Úvodní slovo předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP prof. Martiny Vašákové je ke stažení zde ve formátu .pdf.

Oficiální vyjádření Výboru ČPFS ČLS JEP k problematice podávání farmakoterapie u respiračních nádorových onemocnění a účasti v klinických studiích týkajících se farmakoterepie respiračních nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště (17. 7. 2020) - zde ke stažení ve formátu .pdf

Registration for upcoming virtual ERS International Congress 2020 is open

The European Respiratory Society (ERS) has announced that registration for its upcoming virtual ERS International Congress 2020 is open.

The ERS Congress will take place over three days from 7– 9 September and promises to deliver a diverse programme of the latest respiratory science and educational opportunities, with plenty of opportunities for interactivity and active participation.

You can find out more about the event and register from the official ERS Congress website: erscongress.org.

 

2020 ELF Award

Following on from our communication about the ELF award, and based on discussions with several key societies, we have decided to adjust the focus of the ELF award.

Rather than dedicating it specifically to respiratory professionals who lost their lives, it will be dedicated to all respiratory professionals working on the front line of the pandemic.

Výzva novým členům ČPFS ČLS JEP - členství ERS

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP vyzývá své nové členy, aby si aktivovali i členství v Evropské respirační společnosti -  European Respiratory Society (ERS).

Lze tak učinit přes ERS link, který každému přijde elektronickou poštou po krátké době od přijetí za člena ČPFS ČLS JEP (zařizuje Ing. Renata Marelová).

Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe - konsenzus odborných společností

Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe se věnuje Konsenzus České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, České pneumologické a ftizeologické společnosti, České neurologické společnosti a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

 

Luhačovické dny v roce 2020 zrušeny

Luhačovické dny budou v roce 2020 zrušeny. Termín akce v následujícím roce v lázních Luhačovice bude od 19. do 20. března 2021.

Původně zvažovaný náhradní letošní termín 30.-31. října neplatí.

Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií

Diagnostika a terapie poruch dýchání ve spánku je jednou ze základních částí péče o pacienty a ani současná hygienicko-epidemiologická situace v rámci pandemie SARS-CoV-2 nemůže vést k jejímu přerušení či podstatnému omezení. V současné době je většina spánkových laboratoří v ČR uzavřena nebo funguje ve značně omezeném režimu.

Vznikl proto Poziční dokument sekce Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace ČPFS Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2

Nejbližší akce

10. Září

XXV. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A IX.SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

více informací

08. Říjen

KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, XXVIII. Moravskoslezské dny pneumologie a XXIV. Hradecké pneumologické dny"

více informací

23. Říjen

XXVIII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a VI. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

30. Říjen

PŘESUN NA 2021 - Luhačovické dny

více informací

Všechny akce

Novinky

05. 08. 2020

Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení

Popsat problémy v oblasti pneumologické diagnostiky a možnosti řešení...

31. 07. 2020

Informace o tuberkulóze v ČR - Interaktivní prohlížeč dat

Veškeré dostupné informace o tuberkulóze v České republice soustředil...

30. 07. 2020

V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI - 8. - 11. října 2020, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.