Endorsement Request - 11th Edition of the International Workshop on Lung Health

11th Edition of the International Workshop on Lung Health will scheduled to take place from January 18th to January 20th, 2024 in Seville, Spain

30. Západočeské pneumoonkologické dny, 9. - 10. 11. 2023

Klinika pneumologie a ftizeologie, spolu s Fakultní nemocnicí v Plzni, pořádá 30. Západočeské pneumoonkologické dny, které se uskuteční 9. a 10. listopadu 2023 v Hotelu PRIMAVERA v Plzni, Nepomucká 128. 

Téma konference: Novinky v diagnostice a léčbě zhoubných nádorů plic, pleury a mezihrudí. 

 

Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19

Bylo vydáno MEZIOBOROVÉ STANOVISKO
k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19 (20. 4. 2023).

Mezioborové stanovisko antivirotika covid-19_2023_04_20.pdf

Světový den astmatu 2023

Globální iniciativa pro astma vyhlásila opět na první úterý v květnu tradiční Světový den astmatu. Tentokrát je motto
„Péče o astma pro všechny...“
Česká iniciativa pro astma, o.p.s., se připojuje k této významné akci a pořádá ve čtvrtek 4. května 2023 odbornou konferenci. 

Benefiční koncert pro zdravé plíce, 23. května 2023

Vážené kolegyně, kolegové,
 
rádi bychom vás pozvali na I. Benefiční koncert pro zdravé plíce, který se bude konat v úterý 23. května 2023 v 18:30 v sále Nemocnice Milosrdných bratří, Brno ve Vídeňské ulici. Vystoupí Mladí brnenští symfonikové. 

Newsletter ČPFS ČLS JEP 2023/1


Vyšel newsletter České pneumologické a ftizeologické společností ČLS JEP, ve kterém je mimo jiné i ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČPFS V LETECH 2018–2022. 

Hradecké pneumologické dny 19.-22. 4. 2023 - program

Tuberkulózu nelze vymýtit, jen zkrotit, říkají čeští plicní lékaři a připravují se na mírný nárůst

V Česku přibylo lidí, kteří mají odolnou formu tuberkulózy – tzv. multirezistentní. Na tuto tuberkulózu běžné léky nezabírají a pacienti se z ní dostávají až dva roky. Plicní lékaři volají po vzniku specializovaných center, kde ji bude možné léčit.

Zhoubný novotvar bronchu, plíce, pleury a thymu - novinky v léčbě


Vzniklo nové aktualizované znění Modré knihy - kapitoly 8 - Zhoubný novotvar bronchu, plíce, pleury a thymu (C34, C33, C37).

 

Časopis Studia pneumologica et phthiseologica za rok 2022

Časopis Studia pneumologica et phthiseologica je oficiálním časopisem České i Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Náplní časopisu je poskytovat informační servis všem, kteří se zabývají nemocemi dýchacího ústrojí. Uveřejňujeme původní práce našich i zahraničních autorů, přehledové články o aktuálních problémech pneumologie i krátká sdělení. Naší snahou je rozšířit témata i o společné mezioborové problémy s internisty, hrudními chirurgy, onkology a dalšími odbornostmi.

Nyní zde zveřejňujeme všechna čísla vydaná po celý uplynulý rok 2022. 

Pacientům s nemocí plic koluje v krvi příliš oxidu uhličitého

Malátnost, poruchy srdečního rytmu, nebo dokonce smrt – to všechno může způsobit zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v krvi – tzv. hyperkapnie. Trpí jí především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Pacientům dokáže ulevit speciální přístroj, který jim může prodloužit život o řadu měsíců až let. Lidé o jeho existenci ale mnohdy neví. 

Ocenění ČPFS ČLS JEP pro rok 2023

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP vybrala držitele ocenění pro rok 2023. 

Stýblova cena

prim. MUDr. Zdeněk Hlobil - životopis

Nejbližší akce

01. Červen

XXVIII. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A XII.SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

více informací

02. Červen

5. SETKÁNÍ NÁRODNÍCH CENTER PRO TĚŽKÉ ASTMA

více informací

16. Červen

31. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a 9. MORAVSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

21. Září

23. KONGRES ČPFS A SPFS A  XXXI. MORAVSKOSLEZSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

04. 05. 2023

30. Západočeské pneumoonkologické dny, 9. - 10. 11. 2023

Klinika pneumologie a ftizeologie, spolu s Fakultní...

24. 04. 2023

Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19

Bylo vydáno MEZIOBOROVÉ STANOVISKOk použití antivirotik v prevenci...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.