International Workshop on Lung Health - A Golden age in Respiratory Research

Title: 9th Edition of the International Workshop on Lung Health - A Golden age in Respiratory Research

·         Dates20th – 22nd January, 2022

·         Place: The Hague (The Netherlands)

Ultrazvuk plic a hrudníku - pokračovací kurz, 8.-9. 11. 2021

Ultrazvuk plic a hrudníku - Pokračovací kurz se uskuteční v Žamberku ve dnech 8. a 9. listopadu 2021. Akce je pořádána pod záštitou
České společnosti pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM) a je součástí vzdělávacího programu Transthorakální ultrazvuk plic a hrudníku ČPFS ČLS JEP a ČSUM.

Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie - 3. 12. 2021

V pořadí již 30. vědeckovzdělávací schůze „Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie“ se uskuteční v pátek 3. prosince 2021 od 8:30 do 15:00 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2.

ERS: Virtual academy on interstitial lung diseases

European Respiratory Society (ERS) would like to inform that the ERS course Virtual academy on interstitial lung diseases will be taking place online on November 16–17 and December 3.

Vyhlášeny dvě publikační soutěže

Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP v roce 2021 vyhlašuje dvě publikační soutěže. 

Informace pro organizátory vzdělávacích akcí spolupořádaných ČPFS

Informace pro organizátory a pořadatele nekomerčních (nicméně sponzorovaných) vzdělávacích akcí spolupořádaných a zaštítěných Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP:

Sledování a vyšetření u pacientů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí

Sledování a vyšetření u pacientů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí (metotrexát, amiodaron, sulfasalazin, inhibitory kontrolních bodů, tyrosinkinázové inhibitory) je tématem doporučeného postupu, který připravila MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. ze Sekce intersticiálních plicních procesů ČPFS ČLS JEP. 

Desatero v PNE ambulancích - Covid-19, podzim 2021

  • Preferenčně prezenční vyšetření pacienta v ordinaci při susp. Covid-19,
    při potvrzené nemoci (+ PCR, + Antigenního testu).
  • Distanční vyšetření pacienta jako doplněk (objednání, E-rp, E-žádanka)
  • Dodržení epidemiologických pravidel (ochrana DC, ochranné pomůcky, časový plán)

Poděkování za sběr dat o postCOVID pacientech

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Dovoluji si velmi poděkovat všem kteří se účastní sběru dat o postCOVID pacientech do ÚZIS modulu ISINP.
 

Níže uvádíme seznam pracovišť zapojených do projektu k polovině září 2021. 

doc. Vladimír Koblížek, vědecký sekretář ČPFS ČLS JEP

 

Podzimní předatestační kurz v oboru Pneumologie a ftizeologie

Podzimní předatestační kurz v oboru Pneumologie a ftizeologie se uskuteční na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 27. září až 11. října 2021.

Atestace z oboru se budou konat na téže fakultě ve dnech 6. – 8. prosince 2021.

Současnost a budoucnost screeningových programů - konference 22. a 23. 9.

Současnost a budoucnost screeningových programů je tématem konference PREVON 2021, která se uskuteční 22. a 23. září v pražském hotelu Don Giovanni, Vinohradská 157a. 

V rámci konference se mimo jiné ukuteční Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022 a to 22. září 2021 od 12 hodin.

2021 Global TB Clinical and Educational Summit, 28-30. 9. 2021

Online akce "2021 Global TB Clinical and Educational Summit se ukuteční od 28. do 30. září 2021 ve formátu odborných prezentaci, denně od 10. do 13. hodiny.

Na letošním summitu:

  • Vystoupí více než 20 mezinárodních odborníků na TBC, aby diskutovali o nejnovějších poznatcích v oblasti kontroly a prevence TBC. 

Nejbližší akce

01. Listopad

10. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

více informací

05. Listopad

XXVII. LUHAČOVICKÉ DNY (mezioborová konference)

více informací

09. Listopad

XXVIII. PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

19. Listopad

XIII. DEN PRO ZDRAVÉ PLÍCE

více informací

Všechny akce

Novinky

14. 10. 2021

Ultrazvuk plic a hrudníku - pokračovací kurz, 8.-9. 11. 2021

Ultrazvuk plic a hrudníku - Pokračovací kurz se uskuteční v Žamberku ve...

07. 10. 2021

Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie - 3. 12. 2021

V pořadí již 30. vědeckovzdělávací schůze...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.