Edukační videa - Péče o pacienty po prodělání covid-19

V postcovidovém centru Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové byla natočena edukační videa určená zejména praktickým lékařům a plicním ambulantním lékařům spádového Královéhradeckého kraje. Videa přibližují péči a jednotlivá vyšetření pacientů s přetrvávajícími obtížemi po prodělání covid-19 a upřesňují situace, kdy má lékař primární péče zvážit odeslání pacienta do specializované ambulance, případně centra.

Soubor 7 krátkých videí obsahuje mimo jiné rozhovor s MUDr. Mikulášem Skálou a o zkušenost z praxe se podělil i primář MUDr. Jan Kára z plicní ambulance v Jičíně.

Tuberkulózy loni rekordně ubylo. Může však jít jen o ticho před bouří - říkají lékaři

Počet nemocných tuberkulózou se v Česku vůbec poprvé v historii dostal pod 400 případů za rok. Lékaři ale varují před předčasným optimismem, pokles může mít na svědomí to, že se nemocní kvůli koronaviru loni vyhýbali nemocnicím obloukem, a případy tak „doběhnou“ později. Plicní lékaři každoročně zveřejňují čísla při Světovém dnu boje proti tuberkulóze, který je 24. března – letos přesně 139 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis, způsobující nemoc zvanou tuberkulóza. 

2nd European NTM & Bronchiectasis Workshop.

Due to the uncertainty of the current worldwide situation, the Organizing Committee have decided to switch the Workshop to a completely virtual format, on a slightly modified date from 30th June to 3rd July, 2021.  With this in consideration, please find our revised and updated banner attached, which we kindly ask you to substitute on your website with the existing one.

Please be informed that the Abstract submission deadline is 30th March, 2021. We would be honored if you could invite your members to submit their abstracts for our Rising Star Program and Poster Presentation.

Společná mezioborová stanoviska ke třem přípravkům na covid-19

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR jsou autory tří nových společných mezioborových stanovisek.

Týkají se léčebné látky bamlanivimab, přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab a imdevimab (dále jen REGN-COV2) a použití monoklonálních protilátek v léčbě pacientů s covid-19.

Péče o pacienty v době pandemie COVID - webinář

Péče o pacienty v době pandemie covid bylo tématem webináře s doc. Vladimírem Koblížkem, jehož záznam lze zhlédnout na na webu pneumoblog.cz zde

 

Souborné stanovisko GAeF k porozumění významu aerosolů při šíření infekce SARS-CoV-2

Pod záštitou České aerosolové společnosti vznikl překlad Souborného stanoviska Gesellschaft für Aerosolforschun (GAeF - Association for Aerosol Research) k porozumění významu aerosolů při šíření infekce SARS-CoV-2. Text velmi uceleným způsobem shrnuje dosavadní poznatky zejména o účinných opatřeních proti šíření covidu-19. 

Celý soubor zde ke stažení ve formátu .pdf

Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění covid-19

Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění Covid-19 připravil v únoru 2021 tým specialistů Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Michal Kopecký, Ivan Vařeka a Vladimír Koblížek.

Dokument je ke stažení zde ve formátu pdf.

COVID-19: State of the art - DRAGON IMI project - registration is open

Registration is now open for COVID-19: State of the art – DRAGON IMI project.

Event details

Title: COVID-19: State of the art – DRAGON IMI project

Date: 29 April, 2021

Informační přehled o onemocnění COVID-19 v češtině (ELF+ERS)

Všeobecný Informační přehled o onemocnění COVID-19 vydaly v těchto dnech společně organizace European Lung Foundation a European Respiratory Society. 

Vznikla jeho třináctistránková česká verze. Obsahuje několik informací specifických pro osoby s onemocněním plic, většina informací se však týká každého. 

Odhalení vzácného a smrtelného onemocnění plic brzdí covid

Lidé potíže podceňují a bojí se jít k lékařům

Téměř 250 pacientů si loni přišlo vyšetřit své plíce, aby vyvrátili podezření na smrtelnou plicní nemoc – idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Dvanáct z nich lékaři odeslali k dalším vyšetřením, protože se u nich podezření potvrdila. Vzácnou nemoc, při které lidé nemohou dýchat a mají pocit, jako by se topili, si lékaři připomínají u příležitosti Dne vzácných onemocnění, který letos připadá na 28. února. Bez včasného záchytu a léčby pacienti s IPF do několika let umírají. Potíže s dýcháním by proto neměli podceňovat ani při současné koronavirové pandemii. I půlroční odklad vyšetření může být fatální.

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO K POUŽITÍ IVERMECTINU U PACIENTŮ S COVID-19

V souvislosti s výskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravu s obsahem léčivé látky „ivermectinum“ (dále jen ivermectin) na klinický průběh pacientů s onemocněním covid-19 formulují Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR společné mezioborové stanovisko.

Nejbližší akce

16. Duben

XXIX. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY a VII. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

více informací

28. Duben

XXV. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

více informací

29. Duben

COVID-19: STATE OF THE ART - DRAGON IMI PROJECT

více informací

07. Květen

6. MÁJOVÉ DNY

více informací

Všechny akce

Novinky

05. 04. 2021

Edukační videa - Péče o pacienty po prodělání covid-19

V postcovidovém centru Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové...

23. 03. 2021

Tuberkulózy loni rekordně ubylo. Může však jít jen o ticho před bouří - říkají lékaři

Počet nemocných tuberkulózou se v Česku vůbec poprvé v historii...

22. 03. 2021

2nd European NTM & Bronchiectasis Workshop.

Due to the uncertainty of the current...
Všechny novinky

O společnosti

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

Tento spolek se změnou stanov v roce 1946 sloučil s později založenými organizacemi (Sdružení lékařů tuberkulózních zařízení – 1924 a Asociace ftizeologů Československé republiky – 1933) se vznikem Československé pneumologické a ftizeologické společnosti, která se v roce 1951 přešla do České lékařské společnosti. S federalizací Československa v roce 1968 vznikly dvě dceřiné organizace – Česká a Slovenská pneumologická a ftizeologická společnost se společným federálním výborem. Po rozdělení Československa pokračovala Česká pneumologická a ftizeologická společnost v další činnosti jako samostatný subjekt.

V současné podobě je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, zaměřených na problematiku chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy všech lokalizací. Její činnost je soustředěna především na zvyšování odborné úrovně svých členů pořádáním kongresů, konferencí a menších přednáškových akcí. Oficiálním odborným časopisem obou sesterských společností, České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, jsou Studia pneumologica et phthiseologica, časopis, jehož kořeny (pod názvem Rozhledy v tuberkulóze) sahají až do roku 1939.

ČPFS vytváří doporučené postupy diagnostiky a léčby různých chorob dýchacího ústrojí a tuberkulózy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oboru pneumologie a ftizeologie jako je vyšetřování plicní funkce, bronchologie, pneumoonkologie a řada dalších. Hlavními směry odborného zaměření oboru jsou prevence, vyhledávání, diagnostika a léčba nemocí spojených s bronchiální obstrukcí, nádorů dýchacího ústrojí, infekčních zánětů, intersticiálních a granulomatózních plicních procesů, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých. Obor pneumologie a ftizeologie je odborným garantem diagnostiky a léčby tuberkulózy všech orgánových lokalizací.