Sekce PNEUMO35

Předseda

MUDr. Marie Drösslerová
Thomayerova nemocnice
tel.: 261 083 384
e-mail: marie.drosslerova@ftn.cz

1. místopředsedové

MUDr. Samuel Genzor
MUDr. Ondřej Sobotík

2. místopředsedové

MUDr. Petr Zůna
MUDr. Jan Mizera


ANOTACE:

Sekce PNEUMO35 vznikla v říjnu 2015 s cílem větší integrace mladých pneumologů do 35 let v rámci České republiky. Velkou inspirací jsou aktivity „Junior Members“ European Respiratory Society.

Hlavní naší náplní je zlepšit možnosti vzdělávání a dalšího vědeckého růstu lékařů v prvních letech jejich profesního života. Těchto cílů chceme dosáhnout pořádáním sekcí v rámci jednotlivých konferencí, workshopů a seminářů.

Podmínky členství
Lékaři zařazeni do oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie do 35 let věku včetně.

Volby do výboru PNEUMO35
Funkční období výboru je čtyřleté. Jednotliví členové jsou voleni členy sekce. Struktura výboru je následující: jeden předseda, dva místopředsedové a dva členové výboru. Výbor se schází nejméně jednou ročně při příležitosti výročního kongresu ČPFS. Další setkání jsou organizována ad hoc dle aktuální potřeby, eventuelně je problematika řešena elektronickou cestou.

Aktuality

Prezentace sekce Pneumo35 a workshopy USG hrudníku a bronchoskopie, PaSoNetka (sraz Sekce mladých lékařů ČLK), 1. 6. 2019 Ledeč nad Sázavou (pdf)

Motivační video pro mladé pneumology (Pneumo35)


Akutní stavy a management pro pneumology_POZVÁNKA

Zpráva z kurzu Akutní stavy a krizový management pro pneumology

Prezentace sekce Pneumo35 a workshopy USG hrudníku a bronchoskopie, PaSoNetka (sraz Sekce mladých lékařů ČLK), 1. 6. 2019 Ledeč nad Sázavou

Přejít na: