Sekce spánkové medicíny a neinvazivní ventilace

Předseda

Jméno předsedy: doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
 
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Olomouc
tel.: 588 445 326
Členové výboru:

 MUDr. Jaroslav Lněnička

 MUDr. Jana Vyskočilová

Činnost:

Zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice spánkové medicíny se zaměřením na problematiku v pneumologii. Snaha o rozšíření sítí spánkových laboratoří ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, vedoucí ke zkrácení čekací doby, která v současnosti ve většině spánkových laboratoří je několik měsíců. Komplexní rozbor situace v České republice - počet spánkových laboratoří a jejich přístrojové vybavení, snaha o zjištení počtu přístrojů přetlakového dýchání, které jsou používány v ČR. Podpora rozvoje domácí neinvazivní ventilace.

Další členové:

 
 MUDr. Genzor Samuel samuel.genzor@fnol.cz 
 as. MUDr. Chlumský Jan, Ph.D.  
 MUDr. Kopecký Michal  
 MUDr. Koukalová Eva  
 MUDr. Kučera Milan  
 MUDr. Kudela Ondřej  
 MUDr. Kubelová Jana  
 MUDr. Liptáková Zuzana  
 MUDr. Meissner Viliam  
 MUDr. Morvayová Katarína  
 MUDr. Pastorová Barbora  
 prof. MUDr. Pešek Miloš, CSc.  
 MUDr. Plaček Petr
placekp@email.cz
 MUDr. Sedlák Vratislav, Ph.D.
sedlak@fnhk.cz
 MUDr. Skácel Zdeněk  
 MUDr. Smičková Petra  
 MUDr. Snítilá Anna  
 MUDr. Solichová Larisa  
 MUDr. Sova Milan  
 MUDr. Šnelerová Blanka  
 MUDr. Turčáni Pavel, Ph.D. pturcani@fnbrno.cz
 MUDr. Vránová Marta  
 MUDr. Zimulová Alena  

Novinky:

Bezpečnostní upozornění pro přístroje určené k respirační péči od výrobce společnosti Philips - 18.6.2021

Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe se věnuje Konsenzus České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, ČPFS, České neurologické společnosti a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Celé znění ke stažení zde ve fotmátu .pdf

Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2 – Poziční dokument sekce Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace ČPFS
- příloha č. 1 - Údržba a číštění
- příloha č. 2 - COVID-19 Čistící & Dezinfekční pokyny pro spánkové laboratoře - Philips
- příloha č. 3 - Viral Efficiency of Ambu and King Systems Filters - Ambu
- příloha č. 4 - Ventilátory ResMed a COVID-19 - Informace o použití v léčbě pacientů
- příloha č. 5 - Návod k dezinfekci jen pro profesionální použití - Philips
- příloha č. 6 - Upozornění týkající se dezinfekce / sterilizace lékařských masek Löwenstein při použití v nemocnici

Zápisy:

Zápis ze schůze Sekce spánkové medicíny 20. 9. 2021

Zápis ze schůze Sekce spánkové medicíny 25. 10. 2019

Zápis ze schůze Sekce spánkové medicíny 20. 1. 2018

Zápis ze schůze Sekce spánkové medicíny 6. 4. 2016

Zápis z jednání na téma „Domácí neinvazivní ventilace u chronické obstrukční plicní nemoci“ dne 6. 4. 2016

Zápis ze schůze sekce spánkové medicíny 18. 6. 2015

Zápis ze schůze Sekce spánkové medicíny 20. 11. 2015

Guidelines:

Indikační kritéria pro domácí neinvazivní ventilační podporu (NIV)

Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých

Přejít na: