Sekce ambulantních pneumologů

Předseda

Jméno: Prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová
Adresa:

Plicní ambulance
Na Kopečku 199
250 01 Brandýs n. L.

E-mail: trnbrnl@gmail.com
Tel.:

326 906 747

 

Místopředseda

MUDr. Pavel Kalina

pavkal@seznam.cz.

ANOTACE:

Sekce má ambice předávat podněty výboru ČPFS k řešení problémů oboru i problémů ambulantní sféry oboru pneumologie a ftizeologie. Současně si v diskusi upřesňovat názor na problematiku oboru i ambulancí PNE.

Členové sekce mohou být všichni pneumoftizeologové, kteří jsou členy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a kteří pracují na ambulanci našeho oboru bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance nebo o provozovatele zdravotnického zařízení a bez ohledu na to, zda pracují na ambulanci plným nebo částečným úvazkem.

Do sekce se zájemci přihlásí e-mailem na adresu trnbrnl@gmail.com nebo na pavkal@seznam.cz.

 Členové:

 
 MUDr. Hana Amblerová haamblerova@seznam.cz
 MUDr. Jana Andrlíková  
 MUDr. Michaela Baerová baemich@seznam.com
 Prim. MUDr. Jiří Balý jiri.baly@otran.cz
 MUDr. Irena Bártíková plicni.czp@jirny.com
 Prim. MUDr. Karel Bláha karel.blaha@nemocnicekolin.cz
 MUDr. Martina Brejchová Rudná dr.martina.brejchova@seznam.cz
 MUDr. Ivana Břízová ivana.brizova@nemocnicekolin.cz
 MUDr. Radek Cafourek  
 MUDr. Jana Cermanová medicef@medicef.cz
 MUDr. Gertruda Čápová capova@gepamed.cz
 MUDr. Romana Davidová romanadavidova@seznam.cz
 Prim. MUDr. Tomáš Dvořák tdvor@seznam.cz
 MUDr. Alena Dvořáková  
 MUDr. Hana Dvořáková hana.dvorakovamudr@seznam.cz
 MUDr. Jan Faktor jan.faktor@eucklinika.cz
 MUDr. Jarmila Fišerová jarmila.fiserova@kzcr.eu
 MUDr. Martin Hadrava m.hadrava@seznam.cz 
 MUDr. Alena Havlíková havlikova.alena@seznam.cz
 MUDr. Ivo Hojka ivo.hojka@tiscali.cz
 MUDr. Otakar Hokynář
hokynar.plicni.amb@seznam.cz
 MUDr. Pavel Hrouda phrouda@seznam.cz
 MUDr. Romana Ivanková r.ivankova@seznam.cz
 MUDr. Olga Jandouková OlgaJandourkova@seznam.cz
 MUDr.Kateřina Jeníková kat.jelin@gmail.com
 MUDr. Ivana Jirmanová ivana.jirmanova@atlas.cz
 prim. MUDr. Viktor Kašák kasak@lerymed.cz
 MUDr. Drahomíra Klimentová klimentova@seznam.cz
 MUDr. Amalie Kloučková  amalieklouckova@seznam.cz
 MUDr. Daniela Kopecká kopecka.daniela@email.cz
 MUDr. Petr Kopecký kopecky.petr@post.cz
 MUDr. Viera Kratochvílová  
 MUDr. Marie Kulhavá KulhavaM@seznam.cz
 MUDr. Hana Lochmanová lochmanova@aximed.cz
 MUDr. Ivanka Lukešová plicni-ambulance.sosna@seznam.cz
 MUDr. Jaroslav Mareš mares245@o2active.cz
 MUDr. Marie Nováková salix@c-mail.cz
 MUDr. Věra Nováková plicniambulance.tabor@email.cz
 Prim. MUDr. Pavla Nykodýmová p.nykodymova@tiscali.cz
 MUDr. Daniela Pavlíková  danielapavlikova@seznam.cz
 MUDr. Zdeněk Pekárek pneumo-host@seznam.cz 
 MUDr. Helena Pilnerová helena.pilnerova@nemocnicekolin.cz
 MUDr. Alexandra Popelková cenerentola@centrum.cz
 MUDr. Libuše Potočková ibipotockova@seznam.cz
 MUDr. Lenka Povýšilová PovysilovaL@seznam.cz
 MUDr. Zdeněk Ryant ryantz@seznam.cz
 MUDr. Jitka Ryndová ji.r@seznam.cz
 MUDr. Soňa Salajková sona.salajkova@seznam.cz
 MUDr. Zdeněk Skácel pneumo-host@seznam.cz
 MUDr. Vladimíra Skarková vladimira126@seznam.cz
 MUDr. Markéta Skotnicová m.skotnicova@centrum.cz
 MUDr. Tomáš Skwarlo plicni.skwarlo@seznam.cz
 MUDr. Dana Slowioczková plicni-ambulance.sosna@seznam.cz
 MUDr. Ondřej Sobotík info@plicnihodolany.cz
 MUDr. Jiřina Sobotíková info@plicnihodolany.cz
 MUDr. Josef Stodůlka stodulka.j@email.com
 MUDr. Luba Strouhová luba.str@seznam.cz 
 MUDr. Eva Šabová trnves@seznam.cz
 MUDr. Vladimíra Škarkova vladimira126@seznam.cz
 MUDr. Blanka Šnelerová snelerova@email.cz
 MUDr. Michal Šotola michal.sotola@homolka.cz
 MUDr. Otto Štach otto.stach@seznam.cz
 MUDr. Milan Štěpanik stepanik@plicnístepanik.cz
 MUDr. Hana Štulíková hanastulikova@seznam.cz 
 MUDr. Václav Šulec  
 Prim. MUDr. Jana Švehlová jsvehlova@gmail.com
 MUDr. Aleš Tauchman ales.tauchman@seznam.cz
 MUDr. Zdenka Tomašecká tomasecka.zdenka@seznam.cz
 MUDr. Daniela Tomšová daniela.tomsova@seznam.cz
 MUDr. Milada Typltová milada.typltova@synlab.cz
 MUDr. Eva Urbanová urbanova.eva@gmail.com
 MUDr. Marie Valecká marie.velecka@tiscali.cz
 MUDr. Magdaléna Válková mkoblik@yahoo.com
 MUDr. Michaela Vaňková MichaelaVankova@seznam.cz
 MUDr. Dušan Velart velart@zs-mio.cz
 MUDr. Josef Veverka veverka.rokycany@seznam.cz
 MUDr. Jana Vyskočilová mudr.janavyskocilova@gmail.com
 MUDr. Alexandra Woznicová sasa42@seznam.cz
 MUDr. Jaromír Zatloukal jaromir.zatloukal@fnol.cz
 MUDr. Ivana Zatloukalová zatloukalova21@seznam.cz
 MUDr. Jana Žmolíková zmolikova@volný.cz


SDĚLENÍ:

Bulharský tuberkulin – zlepšení dostupnosti

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR

Upozorňujeme na vydání aktualizovaného znění metodiky ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděném podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace).
Ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděného podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace) připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR, Českou pneumologickou a ftizelogickou společností ČLS JEP a Národní jednotkou dohledu nad TBC v ČR níže uvedenou metodiku.
Očkování proti TBC (selektivní BCG vakcinace) patří mezi pravidelná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění prováděná podle § 30 odst. 2 písm. a) a § 17 odst. 2) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.
V praxi to znamená, že:
1) Selektivní BCG vakcinace se provádí u dětí v riziku nákazy TBC, specifikovaném shora citovanou vyhláškou. Zpravidla do jednoho měsíce po převzetí dítěte do péče registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost jsou děti indikované podle výše uvedené vyhlášky k provedení selektivní BCG vakcinace odesílány na pracoviště kalmetizace, kde se očkování provádí.
2) Očkování provádějí v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů odborní lékaři pneumoftizeologové.
3) Selektivní BCG vakcinace je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vykazována kódem 25313 dle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami s vykázáním přípravku – očkovací látky jako ZULP – ve skutečně spotřebovaném množství, tj.
0,01 – kód SUKL 0058227 BCG VACCINE, při použití balení 10x10 dávek, resp.
0,1 – kód SUKL 0185353 BCG VACCINE, při použití balení 10x1 dávka, resp.
0,02 – kód 9999911 BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE, při použití balení 5x10 dávek.
• Očkovací látku dodává distributor bez finanční účasti poskytovatele, vakcína je hrazena zdravotními pojišťovnami přímo distributorovi.
• Bližší podmínky provádění, vykazování a ostatní činnosti související s tímto druhem povinného očkování se provádí v souladu s „Metodikou provádění pravidelného očkování v roce 2015“; tato metodika určená pro potřeby praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost při provádění pravidelného očkování se použije i pro potřeby pracovišť kalmetizace, která provádějí pravidelná očkování proti TBC u tzv. rizikových skupin pojištěnců.
Metodika je dostupná na webu: www.szpcr.cz; www.distribucevakcin.cz.
V ostatních medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování (primovakcinaci) proti TBC, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte. Revakcinace není prováděna ani na žádost rodičů, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován národní odbornou společností (ČPFS ČLS JEP) ani WHO.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Seznam pracovišť s bronchoprovokačními testy

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Světového dne CHOPN 22. 11. 2017

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Týdne IPF 20. 9. 2017

Seznam kalmetizačních pracovišť v ČR_aktualizace 2016

Metodika k provádění pravidelného očkování proti TBC v ČR

Prohlášení Výboru ČPFS k současné situaci s očkováním polskou BCG vakcínou

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k současné situaci s očkováním polskou BCG vakcínou

Seznam krajských koordinátorů

Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění (strana 20–28)

AKTUÁLNĚ:

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) hrozí! ČPFS nabídne i letos zájemcům v rámci Dne CHOPN možnost navštívit Den otevřených ordinací plicních lékařů – ve středu 21. listopadu 2018

Více informací zde


ARCHIV

Týden idiopatické plicní fibrozy (IPF) 2018 nabídne i letos zájemcům možnost navštívit Den otevřených ordinací plicních lékařů – ve čtvrtek 13. září 2018. Ordinace se zájemcům otevřou ve všech 14 krajích České republiky. Seznam zapojených ambulancí je zde ke stažení ve formátu .pdf

MÁJOVÉ SETKÁNÍ:

Pozvánka ve větším formátu pdf ke stažení zde

ARCHIV:

Májové setkání 2018

Pozvánka ve formátu pdf zde

ČPFS a Sekce ambulantních pneumologů pořádala v měsíci březnu 2018 na cyklus krajských seminářů pod názvem BRONCHOMOTORICKÉ TESTY. Více informací zde


Májové setkání 2017

    

Prezentace Elektronická evidence v praxi (Sobotka V.) - pdf 

Prezentace Alergie na beta-laktamová ATB (Sedláčková L.) - pdf

Prezentace Nežádoucí reakce na jodové kontrastní látky – možnosti alergologické diagnostiky a preventivních opatření (Sedláčková L.) - pdf

JAK NA CHYBY VE SPIROMETRII - SEMINÁŘ

Přejít na: