Sekce ambulantních pneumologů

Předseda

Jméno: Prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová
Adresa:

Plicní ambulance
Na Kopečku 199
250 01 Brandýs n. L.

E-mail: trnbrnl@gmail.com
Tel.:

326 906 747

 

Místopředseda

MUDr. Pavel Kalina

 

ANOTACE:

Sekce má ambice předávat podněty výboru ČPFS k řešení problémů oboru i problémů ambulantní sféry oboru pneumologie a ftizeologie. Současně si v diskusi upřesňovat názor na problematiku oboru i ambulancí PNE.

Členové sekce mohou být všichni pneumoftizeologové, kteří jsou členy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a kteří pracují na ambulanci našeho oboru bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance nebo o provozovatele zdravotnického zařízení a bez ohledu na to, zda pracují na ambulanci plným nebo částečným úvazkem.

Do sekce se zájemci přihlásí e-mailem na adresu předsedkyně trnbrnl@gmail.com nebo na adresu místopředsedy pavkal@seznam.cz.

 Členové:

 
 MUDr. Ivanka Lukešová plicni-ambulance.sosna@seznam.cz
 MUDr. Dana Slowioczková plicni-ambulance.sosna@seznam.cz
 MUDr. Jitka Ryndová ji.r@seznam.cz
 MUDr. Luba Strouhová luba.str@seznam.cz 
 MUDr. Alexandra Popelková cenerentola@centrum.cz
 MUDr. Otakar Hokynář
hokynar.plicni.amb@seznam.cz
 MUDr. Romana Ivanková r.ivankova@seznam.cz
 MUDr. Ivana Zatloukalová zatloukalova21@seznam.cz
 MUDr. Markéta Skotnicová m.skotnicova@centrum.cz
 MUDr. Dušan Velart velart@zs-mio.cz
 MUDr. Jana Žmolíková zmolikova@volný.cz
 MUDr. Irena Bártíková plicni.czp@jirny.com
 MUDr. Amalie Kloučková  amalieklouckova@seznam.cz
 MUDr. Lenka Povýšilová PovysilovaL@seznam.cz
 MUDr. Milada Typltová milada.typltova@synlab.cz
 MUDr. Ivana Břízová ivana.brizova@nemocnicekolin.cz
 MUDr. Romana Davidová romanadavidova@seznam.cz
 MUDr. Gertruda Čápová capova@gepamed.cz
 Prim. MUDr. Karel Bláha karel.blaha@nemocnicekolin.cz
 MUDr. Jarmila Fišerová Jarmila.Fiserova@kzcr.eu
 Prim. MUDr. Jiří Balý jiri.baly@otran.cz
 MUDr. Michaela Baerová baemich@seznam.com
 MUDr. Vladimíra Skarková vladimira126@seznam.cz
 MUDr. Jaroslav Mareš mares245@o2active.cz
 MUDr. Alena Havlíková Havlikova.Alena@seznam.cz
 MUDr. Milan Štěpanik stepanik@plicnístepanik.cz
 MUDr. Marie Kulhavá KulhavaM@seznam.cz
 MUDr. Josef Stodůlka stodulka.j@email.com
 MUDr. Drahomíra Klimentová klimentova@seznam.cz
 MUDr. Marie Valecká marie.velecka@tiscali.cz
 MUDr. Ivo Hojka ivo.hojka@tiscali.cz
 Prim. MUDr. Pavla Nykodýmová p.nykodymova@tiscali.cz
 MUDr. Olga Jandouková OlgaJandourkova@seznam.cz
 MUDr. Ivana Jirmanová ivana.jirmanova@atlas.cz
 Prim. MUDr. Jana Švehlová jsvehlova@gmail.com
 MUDr. Hana Amblerová haamblerova@seznam.cz
 MUDr. Zdeněk Skácel pneumo-host@seznam.cz
 MUDr. Zdeněk Pekárek pneumo-host@seznam.cz 
 MUDr. Salajková Soňa sona.salajkova@seznam.cz
 MUDr. Blanka Šnelerová snelerova@email.cz
 MUDr. Vladimíra Škarkova vladimira126@seznam.cz
 MUDr. Jana Vyskočilová mudr.janavyskocilova@gmail.com
 MUDr. Eva Šabová trnves@seznam.cz
 MUDr. Pavel Hrouda phrouda@seznam.cz
 MUDr. Michal Šotola michal.sotola@homolka.cz
 MUDr. Zdenka Tomašecká tomasecka.zdenka@seznam.cz
 MUDr. Alexandra Woznicová sasa42@seznam.cz
 Prim. MUDr. Tomáš Dvořák tdvor@seznam.cz
 MUDr. Josef Veverka veverka.rokycany@seznam.cz
 MUDr. Helena Pilnerová helena.pilnerova@nemocnicekolin.cz
 MUDr. Marie Nováková salix@c-mail.cz
 MUDr. Helena Pilnerová helena.pilnerova@nemocnicekolin.cz
 MUDr. Hana Lochmanová lochmanova@aximed.cz
 MUDr. Magdaléna Válková mkoblik@yahoo.com
 MUDr. Michaela Vaňková MichaelaVankova@seznam.cz
 MUDr. Eva Urbanová Urbanova.eva@gmail.com
 MUDr. Libuše Potočková ibipotockova@seznam.cz
 MUDr. Tomáš Skwarlo plicni.skwarlo@seznam.cz
 MUDr. Aleš Tauchman ales.tauchman@seznam.cz
 MUDr. Jaromír Zatloukal jaromir.zatloukal@fnol.cz
 MUDr. Hana Štulíková hanastulikova@seznam.cz 
 MUDr. Martin Hadrava M.Hadrava@seznam.cz 
 MUDr. Martina Brejchová Rudná dr.martina.brejchova@seznam.cz
 MUDr. Jana Cermanová  
 prim. MUDr. Viktor Kašák kasak@lerymed.cz
 MUDr. Daniela Pavlíková  danielapavlikova@seznam.cz
 MUDr. Daniela Kopecká kopecka.daniela@email.cz
 MUDr. Petr Kopecký kopecky.petr@post.cz
 MUDr. Daniela Tomšová daniela.tomsova@seznam.cz


SDĚLENÍ:

Bulharský tuberkulin – zlepšení dostupnosti

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze (TBC) v ČR

Upozorňujeme na vydání aktualizovaného znění metodiky ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděném podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace).
Ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděného podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace) připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR, Českou pneumologickou a ftizelogickou společností ČLS JEP a Národní jednotkou dohledu nad TBC v ČR níže uvedenou metodiku.
Očkování proti TBC (selektivní BCG vakcinace) patří mezi pravidelná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění prováděná podle § 30 odst. 2 písm. a) a § 17 odst. 2) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.
V praxi to znamená, že:
1) Selektivní BCG vakcinace se provádí u dětí v riziku nákazy TBC, specifikovaném shora citovanou vyhláškou. Zpravidla do jednoho měsíce po převzetí dítěte do péče registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost jsou děti indikované podle výše uvedené vyhlášky k provedení selektivní BCG vakcinace odesílány na pracoviště kalmetizace, kde se očkování provádí.
2) Očkování provádějí v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů odborní lékaři pneumoftizeologové.
3) Selektivní BCG vakcinace je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vykazována kódem 25313 dle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami s vykázáním přípravku – očkovací látky jako ZULP – ve skutečně spotřebovaném množství, tj.
0,01 – kód SUKL 0058227 BCG VACCINE, při použití balení 10x10 dávek, resp.
0,1 – kód SUKL 0185353 BCG VACCINE, při použití balení 10x1 dávka, resp.
0,02 – kód 9999911 BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE, při použití balení 5x10 dávek.
• Očkovací látku dodává distributor bez finanční účasti poskytovatele, vakcína je hrazena zdravotními pojišťovnami přímo distributorovi.
• Bližší podmínky provádění, vykazování a ostatní činnosti související s tímto druhem povinného očkování se provádí v souladu s „Metodikou provádění pravidelného očkování v roce 2015“; tato metodika určená pro potřeby praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost při provádění pravidelného očkování se použije i pro potřeby pracovišť kalmetizace, která provádějí pravidelná očkování proti TBC u tzv. rizikových skupin pojištěnců.
Metodika je dostupná na webu: www.szpcr.cz; www.distribucevakcin.cz.
V ostatních medicínsky neindikovaných případech, kdy zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování (primovakcinaci) proti TBC, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte. Revakcinace není prováděna ani na žádost rodičů, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován národní odbornou společností (ČPFS ČLS JEP) ani WHO.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Seznam pracovišť s bronchoprovokačními testy

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Světového dne CHOPN 22. 11. 2017

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Týdne IPF 20. 9. 2017

Seznam kalmetizačních pracovišť v ČR_aktualizace 2016

Metodika k provádění pravidelného očkování proti TBC v ČR

Prohlášení Výboru ČPFS k současné situaci s očkováním polskou BCG vakcínou

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k současné situaci s očkováním polskou BCG vakcínou

Seznam krajských koordinátorů

Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění (strana 20–28)

AKTUÁLNĚ:

Týden idiopatické plicní fibrozy (IPF) 2018 nabídne i letos zájemcům možnost navštívit Den otevřených ordinací plicních lékařů – ve čtvrtek 13. září 2018

Ordinace se zájemcům otevřou ve všech 14 krajích České republiky. Seznam zapojených ambulancí je zde ke stažení ve formátu .pdf

MÁJOVÉ SETKÁNÍ:

Pozvánka ve větším formátu pdf ke stažení zde

ARCHIV:

Májové setkání 2018

Pozvánka ve formátu pdf zde

ČPFS a Sekce ambulantních pneumologů pořádala v měsíci březnu 2018 na cyklus krajských seminářů pod názvem BRONCHOMOTORICKÉ TESTY. Více informací zde


Májové setkání 2017

    

Prezentace Elektronická evidence v praxi (Sobotka V.) - pdf 

Prezentace Alergie na beta-laktamová ATB (Sedláčková L.) - pdf

Prezentace Nežádoucí reakce na jodové kontrastní látky – možnosti alergologické diagnostiky a preventivních opatření (Sedláčková L.) - pdf

JAK NA CHYBY VE SPIROMETRII - SEMINÁŘ

Přejít na: