O oboru

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP sdružuje odborníky, kteří řeší problémy respiračních nemocí. Směrem k veřejnosti se obrací prostřednictvím odborně laděných článků v denním tisku, relacích v mediích a v kooperaci s pacientskými organizacemi.

Přejít na: