Sekce pro tuberkulózu

Předseda

Jméno: Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Adresa:

Všeobecná fakultní nemocnice
I. klinika TRN
Karlovo nám. 32
121 11 Praha 2

e-mail:

tel.:

jiri.homolka@vfn.cz

224 966 303, 224 941 500

Členové sekce

MUDr. Pavel Kalina
Plicní ambulance
Poliklinika Lípa Centrum
Seydlerova 2451
158 00 Praha 13-Nové Butovice
pavkal@seznam.cz
tel.: 296 113 283, 728 123 674

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
FN Olomouc
Klinika plicních nemocí a TBC                       
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
vitezslav.kolek@fnol.cz
fax: 588 442 516

MUDr. Pavla Nykodýmová
Pneumologická ambulance
ul. 17. listopadu 230
251 01 Říčany u Prahy
p.nykodymova@tiscali.cz
tel.+fax: 323 601 003

MUDr. Jiří Balý
OTRAN Kutná Hora, s.r.o.
odd. tuberkulózy, respiračních a alergologických nemocí
Kouřimská 915
284 01 Kutná Hora-Žižkov
jiri.baly@otran.cz
tel.+fax: 327 512 508, 774 410 032                                        ¨

Prim. MUDr. Kamil Kleňha
Nemocnice Tábor, a.s.
odd. plicní a TBC, onkologické
Kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor             
klenha@nemta.cz 
tel.: 381 606 410, fax: 381 231 089                

MUDr. Stanislav Kos, CSc.
Předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN) 
St.Kos@seznam.cz
tel.: 602 157 987

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
FN Brno-Bohunice
Klinika nemocí plicních a TBC              
Jihlavská 20
625 00 Brno-Bohunice
skrickova.jana@fnbrno.cz
fax: 532 232 405

MUDr. Václava Dubová
FN Plzeň
Klinika pneumologie a ftizeologie
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň-Bory
dubova@fnplzen.cz
fax: 377 402 652

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
FN Motol
Pneumologická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
miloslav.marel@fnmotol.cz
fax: 224 436 620

MUDr. Ivo Hojka
Alergologie a plicní ambulance
Politických vězňů 508
266 01 Beroun
ivo.hojka@tiscali.cz
tel.: 311 746 305

MUDr. Jaromír Roubec, Ph. D.
Vítkovická nemocnice a.s.
Plicní ambulance
Zálužanského 1192/15
703 84  Ostrava – Vítkovice 
jaromir.roubec@vtn.agel.cz
tel.: 595 633 414

MUDr. Pavel Reiterer
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.
Plicní oddělení
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
pavel.reiterer@kzcr.cz
tel.: 477 117 841

MUDr. Ivana Hricíková
Thomayerova nemocnice
Pneumologická klinika
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
ivana.hricikova@ftn.cz

MUDr. Ivana Břízová
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Pneumologie
Žižkova 146
280 02 Kolín
ivana.brizova@nemocnicekolin.cz
fax 321 756 273

Novinky/soubory ke stažení:

Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo BCG vakcínu - 5. 6. 2019

MZ ČR_vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem TBC

Metodika očkování proti TBC v ČR

Seznam kalmetizačních pracovišť v ČR_aktualizace 2016

Informace o povinném očkování dětí proti tuberkulóze
Informace a informovaný souhlas s dobrovolným očkováním proti tuberkulóze

Další informace naleznete zde.

ROZHODNUTÍ SLP ANTIINFEKTIVA

Rozhodnutí o SLP BCG

Účtování kalmetizace

Zápis z jednání sekce pro tuberkulózu_20.9.2014

NOVÁ METODIKA HLÁŠENÍ TUBERKULÓZY
Vážení přátelé, od 1.1. 2015 vychází v platnost nová metodika hlášení tuberkulózy spolu s novými dotazníky, které se budou vyplňovat. Metodiku i dotazníky najdete ve věstníku č.6/2014 na stránkách MZ: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c6/2014_9749_3040_11.html.
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na svého krajského konzultanta KHS, který byl o změně informován a proškolen.

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

__________________________________________________________________________________________ 

Přejít na: