Sekce patofyziologie dýchání

Předseda

Jméno: as. MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Adresa: Pneumologická klinika 1.LF UK a TN, Praha
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
E-mail: jan.chlumsky@ftn.cz
Tel.: 261 083 417

 

Členové výboru

prim. MUDr. Jarmila Fišerová
MUDr. Jana Kociánová
as. MUDr. Eva Voláková
MUDr.Stanislava Kacrová
MUDr. Vladimír Zindr – externí spolupracovník

 

Anotace

Sekce patofyziologie dýchání (Sekce PFD) vznikla v roce 2000 a v současné době má 32 členů, kteří každé 4 roky volí korespondenční formou svůj pětičlenný výbor, přičemž poslední volby proběhly v roce 2014.

Sekce PFD si klade za cíl rozšiřovat povědomí o fyziologii a patologii dýchání, zvláště ve vztahu k metodám funkčního vyšetření plic, o standardizaci těchto metod, včetně kontroly kvality. Od června 2011 převzala na návrh výboru ČPFS starost o dlouhodobou domácí oxygenoterapii (DDOT). Od roku 2008 systematicky pracuje na vytvoření certifikační/akreditační strategie laboratoří funkční diagnostiky.

Doporučené postupy vypracované Sekcí PFD a schválené výborem ČPFS jsou k dispozici na www.pneumologie.cz v záložce Doporučené postupy.

Výbor sekce se schází v pravidelných intervalech, minimálně 3x do roka, jinak všechny potřebné záležitosti řeší elektronickou korespondencí.

Zájemci o členství v Sekci PFD se mohou hlásit e-mailem předsedovi sekce s uvedením svých kontaktních údajů, pokud jsou členy ČPFS.

Za výbor Sekce PFD
Jan Chlumský

Historie a aktivity

Historie a aktivity Sekce PFD

Registr DDOT

Informace k registru DDOT

Doporučující kritéria pro pronájem přístroje pro DDOT

Úhradová kritéria zdravotních pojišťoven pro DDOT 2015

Web: www.ddot.cz

Kurzy a semináře

1) Kurzy pro lékaře:
    Vyšetření základních plicních funkcí
    Základní informace
    Program

    Funkční vyšetření v pneumologii
    
Informace

2) Akreditovaný kurz pro střední zdravotnický personál funkčních laboratoří
    Základní informace

Zápisy z jednání výboru Sekce PFD

 ROK 2006  ROK 2007  ROK 2008  ROK 2009  ROK 2010  ROK 2011
 06/11 Hrotovice  07/03 Luhacovice  08/02 Praha  09/03 Praha  10/04 Hradec    11/02 Praha
   07/10 Brno  08/05 Maxicky  09/04 Hradec    10/06 Praha  11/06 Plzen
   07/11 Praha  08/09 Rychnov  09/10 Viden  10/10 Hradec  11/09 Hradec
           
 ROK 2012  ROK 2013  ROK 2014   ROK 2015   ROK 2016   ROK 2017
 12/03 Praha  13/03 Praha  14/05 Luhacovice  15/4 Hradec  16/04 Hradec  17-04 Hradec
 12/09 Hradec  13/04 Hradec  14/09 Olomouc  15/11 Praha  16/06 Praha  17-11 Praha
   13/08 Praha  14/11 Praha    16/09 Praha  

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

AKTUÁLNĚ

ČPFS a Sekce ambulantních pneumologů srdečně zve v měsíci březnu 2018 na cyklus krajských seminářů pod názvem BRONCHOMOTORICKÉ TESTY. Více informací zde 

Přejít na: