Sekce pro intersticiální plicní procesy

Předseda

Jméno: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Adresa: Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN  
Vídeňská 800  
140 00 Praha 4-Krč
E-mail: martina.sterclova@ftn.cz

 

Místopředseda

Jméno: MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Adresa: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultni nemocníce Brno a LF MU Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
E-mail: doubkova.martina@fnbrno.cz

Zakládající členové

MUDr. Bartoš Vladimír, Plicní Klinika FNHK, Hradec Králové
MUDr. Bednářová Stanislava, Pneumologicko-alergologické odd., nem. Kroměříž, ambulance Holešov
MUDr. Binková Ilona, Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno
MUDr. Bittenglová Radka, Klinika TRN, FN Plzeň
MUDr. Doubková Martina, Klinika nemocí plicních a TBC , FN Brno
Prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc, 1. Klinika TRN VFN a Pneumologická klinika FTN, 1. LF UK,Praha
Prim. MUDr. Kervitzer Jan, Plicní oddělení, Nemocnice Znojmo
Prim. MUDr. Kleňha Kamil, Plicní a TBC oddělení, Nemocnice Tábor
MUDr. Lošťáková Vladimíra, Ph.D, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
MUDr. Pokojová Eva, Klinika nemocí plicních a TBC FN Brno
Prim. MUDr. Pšikalová Jana, Pneumologicko-alergologické odd., nemocnice Kroměříž
MUDr. Šterclová Martina, Ph.D , Pneumologická klinika 1. LF UK, FTN, Praha
Prim. MUDr. Turčáni Pavel, Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno
Prim. prof. MUDr. Vašáková Martina, Ph.D, Pneumologická klinika 1. LF UK, FTN, Praha
MUDr. Žurková Monika, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

Seznam členů

MUDr. Antušová Zuzana
MUDr. Bartoš Vladimír
MUDr. Bednářová Stanislava
MUDr. Binková Ilona
MUDr. Bittenglová Radka
MUDr. Doubková Martina
MUDr. Havel Vít
Prof. MUDr. Homolka Jiří, DrSc.
MUDr. Hortvíková Hana
MUDr. Jarešová Petra
Prim. MUDr. Kervitzer Jan
Prim. MUDr. Kleňha Kamil
MUDr. Králová Renata
MUDr. Lacina Ladislav
MUDr. Lněnička Jaroslav
MUDr. Lisá Pavlína
MUDr. Lošťáková Vladimíra, Ph.D.
MUDr. Mokošová Radka
MUDr. Norbert Pauk, Ph.D
prim. MUDr. Gustáv Ondrejka
MUDr. Plačková Martina
MUDr. Pokojová Eva
Prim. MUDr .Pšikalová Jana
prim. MUDr. Reiterer Pavel
prim. MUDr. Vladimír Řihák
Prim. MUDr. Snížek Tomáš
MUDr. Šišková Lenka
MUDr. Šterclová Martina, Ph.D.
MUDr. Šuldová Hana
MUDr. Richard Tyl,
MUDr. Tomáš Vencálek
Prof. MUDr. Vašáková Martina, Ph.D.
MUDr. Vlček Jiří
MUDr. Žurková Monika
Mgr. Žurková Petra

Zápisy:

Zápis ze zakládající schůze 29. 4. 2011
Zápis ze schůze 24. 6. 2011
Zápis ze schůze 25. 1. 2012
Zápis ze schůze 20. 4. 2012
Zápis ze schůze 18. 6. 2012
Zápis ze schůze 5. 10. 2012
Zápis ze schůze 19. 4. 2013

Schůzka sekce IPP Brno 22. 10. 2013

Schůzka sekce IPP Hradec 11. 4. 2014

Schůzka sekce IPP Olomouc_19. 9. 2014

Schůzka sekce IPP Hradec_24. 4. 2015

Schůzka sekce IPF_Brno_18. 6. 2015

Schůzka sekce IPF_Praha_23. 11 .2015

Schůzka sekce IPP Hradec 22. 4. 2016

Schůzka sekce IPP Praha 3. 6. 2016

Schůzka sekce IPF Brno 30. 9. 2016

Schůzka sekce IPP Hradec Králové 20. 4. 2017

Schůzka sekce IPP Olomouc 15. 9. 2017

Schůzka sekce IPP Olomouc 6. 4. 2018

Schůzka sekce IPP 23. 11. 2018

Schůzka sekce IPP Hradec Králové 25. 4. 2019

Schůzka sekce IPP Olomouc 24. 10. 2019

Dokumenty:

Seznam Center diagnostiky a léčby IPP - aktualizace 2020

Idiopatická plicní fibróza- doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování (3. aktualizace)

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu lymfangioleiomyomatózy - 2. revidovaná verze

Exogenní alergická alveolitida - navrhovaný doporučený postup pro diagnózu, léčbu a sledování

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Světového dne CHOPN 22. 11. 2017

Seznam zařízení účastnících se Dne otevřených ordinací v rámci Týdne IPF 20. 9. 2017

Poučení pro pacienty s exogenní alergickou alveolitidou

Centra pro diagnostiku a léčbu intersticiálních procesů (Centra IPP) v ČR - charakteristika
Doporučený postup sledování a vyšetření u pacientů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí (amiodaron, metotrexát, sulfasalazin)

Odkazy:

Sdružení pacientů s idiopatickou plicní fibrózou má svůj nový webový portál www.plicnifibroza.cz. Na těchto stránkách jsou informace (nejen) pro nemocné s IPF. Kolegové, podělte se o tuto informaci i se svými pacienty!

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Přejít na: