Sekce pneumoonkologická

Předseda

Jméno:

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Adresa:

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
FN Olomouc, I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
tel.: 585 853 560

E-mail: vitezslav.kolek@fnol.cz

 

Výbor

Místopředsedkyně:

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
FN Brno a LF MU, Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: 532 232 504
mobil: 602 726 490
e-mail: skrickova.jana@fnbrno.cz

Čestný předseda:

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
e-mail: pesek@fnplzen.cz

Členové rady:

MUDr. Leona Koubková - leona.koubkova@fnmotol.cz
MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. - krakorova@fnplzen.cz

Dokumenty

The Case for Lung Cancer Screening – zasedání ERS v Bruselu

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod

Odpověd z VZP k žádosti o úhradu Xalkori v indikaci ROS1

Pravidla testování prediktivních biomakerů, dohodnutá mezi VZP a ČOS

Zápis ze schůze Pneumoonkologické komise

Zápis jednání ČPFS a ČOS_7_12_2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Dohoda na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku Avastin v indikaci nemalobuněčný karcinom plic

Konsensus laboratorní diagnostiky ALK translokace u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

Dohoda ČPFS a VZP na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou erlotinib (Tarceva)

Dohoda_ČPFS s VZP na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou nivolumab

Interdisciplinární konsenzus prediktivního molekulárně genetického vyšetřování u NSCLC 2016

Zpráva předsednictvu ČOS

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku

Přejít na: