Sekce pneumoonkologická

Předseda

Jméno:

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

 

 

   

 

Výbor

Místopředsedkyně:

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
FN Brno a LF MU, Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: 532 231 967
mobil: 602 726 490
e-mail: skrickova.jana@fnbrno.cz

Čestný předseda:

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
e-mail: pesek@fnplzen.cz

Členové rady:

MUDr. Leona Koubková
e-mail: leona.koubkova@fnmotol.cz
MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
e-mail: krakorova@fnplzen.cz
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.
e-mail: kadlec.bohdan@fnbrno.cz

Dokumenty

Úhrady pneumoonkologie od 2019

Zápis schůze pneumoonkologické sekce, Olomouc, 25. 10. 2019

The Case for Lung Cancer Screening – zasedání ERS v Bruselu

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod

Odpověd z VZP k žádosti o úhradu Xalkori v indikaci ROS1

Pravidla testování prediktivních biomakerů, dohodnutá mezi VZP a ČOS

Zápis ze schůze Pneumoonkologické komise

Zápis jednání ČPFS a ČOS_7_12_2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Dohoda na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku Avastin v indikaci nemalobuněčný karcinom plic

Konsensus laboratorní diagnostiky ALK translokace u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

Dohoda ČPFS a VZP na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou erlotinib (Tarceva)

Dohoda_ČPFS s VZP na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou nivolumab

Interdisciplinární konsenzus prediktivního molekulárně genetického vyšetřování u NSCLC 2016

Zpráva předsednictvu ČOS

__________________________________________________________________________________________

Pracovní skupina mladých pneumoonkologů (PSMPO)

Zpráva č. 1, ze dne 5. 11. 2019 (docx)

Zápis č. 2, ze dne 7. 11. 2019 (docx)

__________________________________________________________________________________________

GUIDELINES

Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku

Modrá kniha České onkologické společnosti - 26. aktualizace, platná od 1. 3. 2020 - pdf

Přejít na: