Návrhy dokumentů k diskuzi

Zde uvedené dokumenty jsou zde uveřejněny po dobu tří měsíců v podobě schválené výborem ČPFS k veřejné diskusi všech členů ČPFS. Během této doby je možné zasílat připomínky, komentáře a návrhy na změny na adresu vitezslav.kolek@fnol.cz. Došlé připomínky budou projednány předkladatelem dokumentu a výborem ČPFS. Po uplynutí tří měsíců bude diskuse uzavřena a definitivní znění bude uveřejněno v oddíle Guidelines.


Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe – doporučený postup České pneumologické a ftizeologické společnosti, České neurologické společnosti a České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
(zveřejněno 18. 6. 2019)

Přejít na: