Návrhy dokumentů k diskuzi

Zde uvedené dokumenty jsou zde uveřejněny po dobu tří měsíců v podobě schválené výborem ČPFS k veřejné diskusi všech členů ČPFS. Během této doby je možné zasílat připomínky, komentáře a návrhy na změny na adresu vitezslav.kolek@fnol.cz. Došlé připomínky budou projednány předkladatelem dokumentu a výborem ČPFS. Po uplynutí tří měsíců bude diskuse uzavřena a definitivní znění bude uveřejněno v oddíle Guidelines.

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky
        určené převážně pro odborníky.