Sponzoring ČPFS


Výbor ČPFS ČLS JEP konsenzuálně stanovuje poplatek pro pořadatele a organizátory vzdělávacích akcí zajištěných sponzory - za 1 denní akce to bude částka 15.000 Kč, za dvoudenní akce pak 30.000 Kč, za třídenní pak bude třeba zaplatit odborné společnosti 45.000 Kč, za kongres bude požadováno 50.000 Kč (všechny uvedené částky mohou být větší, pokud pořadatelé budou chtít podpořit práci odborné společnosti).

Za jednorázové využití loga pro akce farmaceutických firem, případně dalších komerčních subjektů je stanovena částka 20.000 Kč a za naši garanci (včetně jednorázového použití loga) pro akce firem je stanovena částka 30.000 Kč. 


Projednáno 15. 9. 2021 v Brandýse nad Labem.

Přejít na: