Program časného záchytu karcinomu plic

Program časného záchytu karcinomu plic odstartoval 1. ledna 2022.

CHOPN vzniká v mládí, často předchází rakovině plic. Časnou diagnostiku obou nemocí může zlepšit chystaný národní screening (tisková zpráva ČPFS ČLS JEP, 9. 11. 2021)

Oficiální web programu www.prevenceproplice.cz


Radiologická pracoviště, která prošla akreditací k provedení nízkodávkového CT: 

 • Fakultní nemocnice Bulovka
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Fakultní Thomayerova nemocnice
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Nemocnice Jihlava, p.o.
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
  Podrobný kontakt na jednotlivá zapojená pracoviště - ke stažení zde ve fornátu .pdf


Formulář souhlasu se zapojením do programu - zde ke stažení ve formátu .pdf


Pro lékaře: Výkony v rámci programu časného záchytu karcinomu plic
(pptx) 

Program časného záchytu karcinomu plic - průvodní dopis - .pdf

Pokyny pro lékaře - pneumolog - .pdf

Screening karcinomu plic ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR 21. 1. 2022 - .pdf

Edukační letáky - intervence kouření:
INFORMACE PRO KUŘÁKY - pdf
- čb verze pro tisk - pdf
JSTE BÝVALÝ KUŘÁK? - pdf
- čb verze pro tisk - pdf


Seminář k zavedení programu časného záchytu karcinomu plic od roku 2022
(v rámci konference PREVON 2021) - VIDEOGALERIE jednotlivých prezentací ZDE

Prezentace z konference:

Info na webu ÚZIS

Národní screeningové centrum

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

 

Přejít na: