Ocenění členů

V roce 2022 budou oceněni

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2022

Cena prof. Stýbla

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Čestná medaile ČLS JEP

 

MUDr. Pavel Kalina 

MUDr. Jana Kociánová

Čestné členství v ČPFS

 

 

 

 

MUDr. Zdeněk Merta

MUDr. Pavla Žáčková

MUDr. Pavel Turčáni 

MUDr. Monika Žurková

MUDr. Renata Králová

 

Ocenění udělená v roce 2021

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2021

Cena prof. Stýbla

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Zlatá medaile ČLS JEP

MUDr. Miloš Chmelík 

Čestná medaile  ČLS JEP

 

 

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.   

MUDr. František Petřík

Čestné členství ČLS JEP

 

 

 

MUDr. Marta Meluzinová 

MUDr. Jiří Vytiska

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

MUDr. Věra Jílková

Čestné členství v ČPFS

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Alena Holčíková

MUDr. Radka Bittenglová

MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.

MUDr. Hassan Amir

MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

MUDr. Markéta Černovská

MUDr. Eva Voláková

 

Ocenění udělená v roce 2020

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2020

Cena prof. Stýbla

 

MUDr. Petr Helbich, CSc.

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Zlatá medaile ČLS JEP

 

MUDr. Viktor Kašák

prof. MUDr.  Miloš Pešek, CSc.

Čestná medaile ČLS JEP

 

 

MUDr. Olga Jandourková

doc. MUDr. Oldřich Ošťádal, CSc.

MUDr. Pavel Reiterer

Čestné členství v ČPFS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Tomáš Drasnar

MUDr. Jiří Tihon

MUDr. Vladimír Řihák, PhD.

MUDr. Alena Vlachová

MUDr. Igor Jurikovič

Mgr. Jana Zelenková

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.

doc. MUDr. Libor Fila, PhD.

doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD.

MUDr. Jaromír Zatloukal, PhD.

prim. MUDr Stanislav Losse

 

Ocenění udělená v roce 2019

Typ ocenění

Osoby oceněné v roce 2019

Cena prof. Stýbla

prim. MUDr. Jaroslav Polák, CSc.

Zlatá medaile ČLS JEP

 

prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc.

MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Čestná medaile ČLS JEP 

doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

Čestné členství v ČPFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jarmila Hráchová

MUDr. Jana Švehlová

MUDr. Helena Blažková

MUDr. Zuzana Perná

MUDr. Ivana Čierná-Peterová

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

MUDr. Karel Bláha

MUDr. Eliška Illichová

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.

doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

 

Přejít na: