Novinky

22. 09. 2020

Vyléčené z koronaviru by měl sledovat plicní lékař. Nemoc totiž může zanechat stopy

Pacienti, kteří prodělali covidovou infekci, by si měli nechat zkontrolovat plíce u plicních lékařů. U části vyléčených totiž nemoc zřejmě zanechává stopy a měl by je proto sledovat odborník. Upozorňují na to čeští pneumologové v rámci Světového dne plic, který připadá na 25. září.

21. 09. 2020

Záznam odborného programu setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzy

Z odborného programu XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře v Praze, které se konalo 10. září 2020, byl natočen pětihodinový záznam.

16. 09. 2020

ELF Award 2020: to all the respiratory healthcare workers, on the front line during the Covid-19

Dear all,

I just wanted to share with you the video for the ELF Award 2020. The award this year went to all the respiratory healthcare workers who have been on the front line during the COVID-19 pandemic.

15. 09. 2020

Pneumologové znovu otevírají ambulance - chtějí nemocné plicní fibrózou zachytit včas

Desítky pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) logo IPFse dočkaly dobrých zpráv. Tzv. stopping rules jsou zrušena – znamená to, že nemocným nikdo nebude brát moderní antifibrotické léky, když jejich plicní funkce poklesnou. Dosud jim hrozilo vysazení léčby, pokud se naměřené hodnoty jejich plicních funkcí dostaly pod určitou hodnotu – bez léčby se jejich doba dožití krátila na týdny, maximálně měsíce. Nemoc, která postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let. Antifibrotická léčba umí prodloužit život v dobré kvalitě o více než polovinu. Novinku zveřejňují pneumologové u příležitosti Týdne IPF, který začíná 14. září. Vybrané ambulance se pro zájemce o vyšetření otevřou ve středu 30. září.

14. 09. 2020

Mezioborové stanovisko Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s Covid-19

Mezioborové stanovisko Zásady účelné indikace remdesiviru u pacientů s Covid-19 podpořily:
• Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP,
• Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP,
• Společnost infekčního lékařství ČLS JEP,
• Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP.

13. 09. 2020

Vyhlášeny dvě soutěže: o nejlepší publikaci a nejlepší původní článek

Výbor ČPFS si v roce 2020 dovoluje vyhlásit dvě publikační soutěže:

I. Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2019.

II. Soutěž o nejlepší původní (originální) článek v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica a o nejlepší přehledový ( či “jiný“) článek v tomto časopisu.

12. 09. 2020

Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou

Doporučený postup pro vyšetření a léčbu dětských kontaktů s tuberkulózou připravila spolu s odborným týmem MUDr. Karolína Doležalová z Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice, 1. LF UK a IPVZ, Praha 4 - Krč.

08. 09. 2020

Memorandum o spolupráci na projetku LUCAS (LUng CAncer focuS)

Česká pneumologická a ftizeologická společnost podepsala Memorandum o spolupráci na projetku LUCAS (LUng CAncer focuS) se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra.

Záměrem je zvýšit informovanost pacientů o karcinomu plic, podpořit jejich zájem o včasnou diagnostiku a sdílet data s daty registru i z periferie.

Prezentaci celého projektu lze najít na webové stránce www.lucascz.cz.

06. 08. 2020

V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI - 8. - 11. října 2020, Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČPFS, 

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na letošním KONGRESU ČPFS, pořádaném v Brně v říjnu 2020.

Půjde o největší odbornou akci v ČR v roce 2020. Máme pro Vás připraven špičkový program věnovaný aktuálním a palčivým problémům současné pneumologie.

V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

XXVIII. moravskoslezské pneumologické dny

XXIV. hradecké pneumologické dny

8. – 11. října 2020

Hotel Voroněž I, Brno - sekce lékařů, výstava firem

Quality Hotel Brno Exhibition Centre - sekce sester

05. 08. 2020

Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení

Popsat problémy v oblasti pneumologické diagnostiky a možnosti řešení bylo cílem Advisory Board Bronchologie v pneumologické diagnostice - Aktuální úskalí a možnosti řešení, konaného 25. června 2020 v Praze.

V ČR není na všech pracovištích diagnostika prováděna dostatečně rychle a kvalitně, ne vždy jsou u nemocných , kteří jsou vyšetřováni pro podezření na LC  prováděn odběr umožňující mikromorfologickou, imunologickou a mutační analýzu. U pacientů  s NSCLC často nejsou stanoveny prediktivní biomarkery.

 

31. 07. 2020

Informace o tuberkulóze v ČR - Interaktivní prohlížeč dat

Veškeré dostupné informace o tuberkulóze v České republice soustředil na web Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR („ÚZIS") spolu s Institutem biostatistiky a analýz LF MU.

Nástroj již pracuje i s daty za rok 2019.

Nový interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy lze najít na webové adrese https://tbc.uzis.cz

17. 07. 2020

Léčba bronchogenního karcinomu v České republice

K tématu léčby bronchogenního karcinomu v České republice:

Úvodní slovo předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP prof. Martiny Vašákové je ke stažení zde ve formátu .pdf.

Oficiální vyjádření Výboru ČPFS ČLS JEP k problematice podávání farmakoterapie u respiračních nádorových onemocnění a účasti v klinických studiích týkajících se farmakoterepie respiračních nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště (17. 7. 2020) - zde ke stažení ve formátu .pdf

09. 07. 2020

Registration for upcoming virtual ERS International Congress 2020 is open

The European Respiratory Society (ERS) has announced that registration for its upcoming virtual ERS International Congress 2020 is open.

The ERS Congress will take place over three days from 7– 9 September and promises to deliver a diverse programme of the latest respiratory science and educational opportunities, with plenty of opportunities for interactivity and active participation.

You can find out more about the event and register from the official ERS Congress website: erscongress.org.

 

08. 07. 2020

2020 ELF Award

Following on from our communication about the ELF award, and based on discussions with several key societies, we have decided to adjust the focus of the ELF award.

Rather than dedicating it specifically to respiratory professionals who lost their lives, it will be dedicated to all respiratory professionals working on the front line of the pandemic.

07. 07. 2020

Výzva novým členům ČPFS ČLS JEP - členství ERS

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP vyzývá své nové členy, aby si aktivovali i členství v Evropské respirační společnosti -  European Respiratory Society (ERS).

Lze tak učinit přes ERS link, který každému přijde elektronickou poštou po krátké době od přijetí za člena ČPFS ČLS JEP (zařizuje Ing. Renata Marelová).

26. 06. 2020

Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe - konsenzus odborných společností

Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe se věnuje Konsenzus České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, České pneumologické a ftizeologické společnosti, České neurologické společnosti a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

 

10. 06. 2020

Luhačovické dny v roce 2020 zrušeny

Luhačovické dny budou v roce 2020 zrušeny. Termín akce v následujícím roce v lázních Luhačovice bude od 19. do 20. března 2021.

Původně zvažovaný náhradní letošní termín 30.-31. října neplatí.

15. 05. 2020

Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií

Diagnostika a terapie poruch dýchání ve spánku je jednou ze základních částí péče o pacienty a ani současná hygienicko-epidemiologická situace v rámci pandemie SARS-CoV-2 nemůže vést k jejímu přerušení či podstatnému omezení. V současné době je většina spánkových laboratoří v ČR uzavřena nebo funguje ve značně omezeném režimu.

Vznikl proto Poziční dokument sekce Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace ČPFS Diagnostika a terapie pacientů s poruchami dýchání ve spánku v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2

13. 05. 2020

INHALAČNÍ TECHNIKY PRO PACIENTY - edukační video, CZ, EN

Inhalační forma léčby patří bezesporu k terapii mnoha plicních onemocnění, a to z důvodu zajištění vyšších koncentrací léčivé látky lokálně přímo v plicích, čímž je dosaženo maximálního možného efektu spolu s nízkým rizikem výskytu nežádoucích účinků. Výše zmíněné výhody inhalační cesty podání lze ovšem očekávat pouze za předpokladu správné inhalační techniky.

05. 05. 2020

ERS HERMES examinations 2020, 5 September, University of Bern, Switzerland

We are pleased to confirm that the European Respiratory Society (ERS) HERMES examinations in adult and paediatric respiratory medicine will go ahead this year and will be held at the University of Bern, Switzerland.
30. 04. 2020

Provoz plicních ambulancí a pracovišť funkční diagnostiky v době koronavirové epidemie

Poziční dokument ČPFS pro potřeby pneumologů doplňující stávající doporučení odborných sekcí ČPFS ČLS JEP.
Autoři: pplk. MUDr. Larisa Solichová, Plicní klinika FN HK a LF HK UK, Odbor biologické ochrany Těchonín, VZÚ MUDr. Zuzana Antušová, terénní pneumolog, NEXTCLINIC Hradec Králové

24. 04. 2020

Doporučení pro terénní ambulantní pneumology. Rizikový pacient a zaměstnání v čase COVID-19

ČPFS ČLS JEP upozorňuje na "Doporučení pro terénní ambulantní pneumology. Rizikový pacient a zaměstnání v čase COVID-19"

Dokument je ke stažení zde ve formátu .docx

24. 04. 2020

Doporučení Sekce PFD a FD pro vyšetřování plicních funkcí v době postupného uvolňování ambulantního provozu plicních a funkčních pracovišť při pandemii COVID-19

Sekce patofyziologie dýchání a FD ČPF ČLS JEP vydala 

Doporučení pro vyšetřování plicních funkcí v době postupného uvolňování ambulantního provozu plicních a funkčních pracovišť při pandemii COVID-19

Celý text doporučení je ke stažení zde ve formátu .docx

20. 04. 2020

Situace v ambulancích v době pandemie Covid-19 - webinář - dr. I. Čierná Peterová a doc. V. Bártů

Webinář na téma Situace v ambulancích v době pandemie covid-19

Diskutují prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová (předsedkyně sekce ambulantních pneumologů a místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, Plicní ambulance, Brandýs nad Labem) a doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. (Plicní oddělení, Medicon, a.s., Praha)

02. 04. 2020

COVID-19: Aktuální informace a léčebné postupy

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO.

Aktuální informace ke COVID-19 se stále mění, doporučené léčebné postupy a guidelines doplňují a přibývají nové.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost proto spouští novou část svého webu Pneumologie.cz v sekci Pro odborníky, kde se budeme snažit pro přehlednost na jednom místě soustředit pro odborníky výběr aktuálních dostupných informací o COVID-19 z tuzemska i ze světa.

Odborníci tento nový web najdou na www.pneumologie.cz/stranka/1579/covid-19/

 

31. 03. 2020

XXVIII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology / VI. Beskydské pneumoonkologické dny - přesun

V reakci na rozhodnutí vlády týkající se zrušení hromadných akcí v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 se XXVIII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY / VI. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY uskuteční v náhradním termínu:

pátek 23. a sobota 24. října 2020

Tradičně v Hotelu Soláň (Karolinka) v Beskydech

Původně plánovaný termín 3. a 4. dubna 2020 je tedy zrušen.

29. 03. 2020

Funkční vyšetření v době COVID-19 pandemie - odborné stanovisko ATS a jeho interpretace pro členy ČPFS

Stanovisko ATS o provádění funkčního vyšetřování plic v době COVID-19 pandemie:

We recommend that pulmonary function testing be limited to tests that are only essential for immediate treatment decisions, that the type of pulmonary function testing be limited to the most essential tests when possible, and that measures to protect both the staff and individuals being tested should be put in place.

27. 03. 2020

Další aktuální informace týkající COVID-19

Vážení kolegové a přátelé,
budou k Vám do spádových ambulancí posíláni pacienti, kteří jsou dimitováni z infekčních oddělení nebo specializovaných COVID-19 oddělení nemocnic a mají residuální postižení plic po prodělání COVID-19 s těžkým plicním postižením s nutností podpory ventilace. Prosím věnujte těmto pacientům patřičnou pozornost, plicní postižení po virových pneumoniích se hojí poměrně dlouho a zanechává residuální změny, z mé vlastní zkušenosti mohu dodat, že trpí i bronchiální hyperreaktivitou.

26. 03. 2020

Společná výzva lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!

Vážení kuřáci,

víme, že většina z vás nekouří ráda: sedm z deseti by si raději kupovalo něco jiného než cigarety. Také víme, že naprostá většina z vás už přestat zkoušela, a že se to zatím nepovedlo. Je to naprosto pochopitelné – kouření ovlivňuje i ty části mozku, které vůlí neovládáme. Ale z každého neúspěšného pokusu se lze poučit – co pomohlo, proč se mi to nepovedlo, a co udělám příště jinak.

25. 03. 2020

X. konference funkčního vyšetření plic: přesun na rok 2021

V reakci na rozhodnutí vlády týkající se zrušení hromadných akcí v souvislosti s šířením infekce COVID-19 se X. konference funkčního vyšetření plic neuskuteční v původně plánovaném termínu.

Pořadatelé se vzhledem k aktuální situaci rozhodli ročník 2020 zrušit. Přejeme všem, ať se situace brzy vrátí do normálu a těšíme se na společné setkání ve Zlíně v termínu 21. – 22. května 2021.

24. 03. 2020

Doporučení pro kalmetizaci v období pandemie

Doporučujeme dodržet kalmetizaci ze zákona, to znamená očkovat všechny novorozence, kteří mají být BCG vakcinováni dle vyhlášky.

Jedinou překážkou a důvodem k odložení BCG vakcinace ze zákona jsou kontraindikace dané vyhláškou a karanténa rodiny z důvodu infekce COVID-19. Vakcinace BCG na přání rodičů doporučujeme odložit.

23. 03. 2020

Plaquenil nadále na recept dostupný pro pacienty se sarkoidosou

Podařilo se změnit restrikci Ministerstva zdravotnictví ČR, přípravek Plaquenil bude nadále na recept dostupný pro pacienty se sarkoidosou s již zahájenou léčbou.

"Nově je vloženo přechodné ustanovení týkající se receptů vystavených před 23. březnem 2020, které mohou být vydány i v případě, že na nich není uveden kód diagnózy, pokud je vystavil lékař příslušné odbornosti," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

18. 03. 2020

5. Májové setkání ambulantních pneumologů: zrušeno

Jménem programového výboru konference a jménem organizační agentury si dovolujeme s politováním informovat, že s ohledem na současná opatření, situaci a nejistotu budoucího vývoje, je
5. Májové setkání ambulantních pneumologů,
které se mělo konat 1. – 2. května 2020 v Kutné Hoře,
zrušeno.

15. 03. 2020

DŮLEŽITÉ: Doporučení COVID - první kontakt

Vážení kolegové a přátelé pneumologové,

zažíváme poprvé situaci, kdy kvůli nemoci byl vyhlášen stav nouze. Předem si dovolím poděkovat všem, kteří i v této atmosféře všeobecné nejistoty a někdy i strachu a paniky z COVID-19, pracují. Situace se mění každým dnem a coronavirus postupuje naší společností s typickou razancí virové infekce. Je pochopitelné, že řada z nás se cítí velmi nejistě, protože pacienti s coronavirem mohou navštívit jako první právě ambulanci plicní. Řadu užitečných a aktuálních informací najdete na stránkách MZČR věnovaných coronaviru (koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky) a jsou již dostupné i zkušenosti ze zemí, kde mají více pacientů s touto nemocí.

12. 03. 2020

XXIV. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY - změna

Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové informuje: celostátní konference XXIV. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY se v plánovaném termínu  15. - 17. dubna 2020 kvůli aktuální pandemické situaci NEUSKUTEČNÍ.

Její připravovaný program bude místo toho součástí akce "V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, XXVIII. Moravskoslezské dny pneumologie a XXIV. Hradecké pneumologické dny", která se uskuteční v o den prodlouženém termínu od 8. do 11. října 2020 v Brně.

O programu budeme dále informovat.


Aktuální informace a on-line registrace na www.hradeckedny.cz

 

10. 03. 2020

XXVII. Luhačovické dny: ZRUŠENO

Vážení členové ČPFS,

na základě dnešního (10. března 2020) opatření vlády, kterým se kvůli ochraně před koronavirem ruší akce nad 100 účastníků, Vám musíme bohužel oznámit, že plánované XXVII. Luhačovické dny, které se měly uskutečnit ve dnech 20. – 21. března 2020, se konat nebudou.

S pozdravem

Výbor ČPFS

09. 03. 2020

Atletické závody pro lékaře, farmaceuty a zdravotníky ČR - 13. 6.

Atletické závody pro lékaře, farmaceuty a zdravotníky ČR se uskuteční v sobotu 13. června ve Svitavách od 10:00.

Pořádá Tělovýchovná jednota Svitavy a oddíl atletiky s Okresním sdružením České lékařské komory Svitavy.

Informace a přihlášky na www.atletikazdravotniku.cz

14. 02. 2020

Předatestační příprava a atestace - shrnutí informací

Na webu ČPFS Pneumologie.cz vznikla v záložce "Postgraduální vzdělávání v oboru" zbrusu nová informační stránka "Předatestační příprava a atestace", která podrobně shrnuje cestu k atestaci - specializačnímu (postgraduálnímu) vzdělávání v oboru pneumologie a ftizeologie.

05. 02. 2020

ERS Respiratory Failure and Mechanical Ventilation Conference

ERS Respiratory Failure and Mechanical Ventilation Conference

18-20 June 2020 in Olomouc, Czech Republic.

Registration is now open (with an early bird offer until 18 March 2020) to attend the ERS course on assessing and optimising respiratory and functional capacity in chronic lung disease. The event is taking place from 18-20 June 2020 in Olomouc, Czech Republic.

31. 01. 2020

Předatestační kurz a atestace 2020

Výzva pro všechny se zájmem o předatestační kurz, aby se nahlásili Lékařské fakultě HK UK.

Předatestační kurz začíná v pondělí 24. 2. 2020 a trvá dva týdny. Poslední datum pro přihlášení (elektronické) je již za dva týdny 10. 2. 2020.

30. 01. 2020

Velmi smutná zpráva - prof. Vítězslav Kolek

Vážení kolegové a přátelé,

je mou smutnou povinností Vám se zármutkem v duši oznámit, že dnes nás navždy opustil emeritní předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti a přednosta Pneumologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, náš kolega a přítel, profesor Vítězslav Kolek.

Myslím, že bez nadsázky mohu říci, že byl a bude jednou z nejvýraznějších osobností české pneumologie, která šířila slávu českého plicního lékařství i za hranicemi naší vlasti.

27. 01. 2020

Změna členských příspěvků ČPFS

Vážení členové ČPFS,

vzhledem k postupnému růstu aktivit (a s tím spojených výdajů) naší odborné společnosti a rovněž s přihlédnutím k nyní oznámenému zvýšení platby za asociované členství v Evropské respirační společnosti jsme bohužel nuceni zvýšit členské příspěvky. Jejich nově stanovená výše nadále závisí na věku členů.

22. 01. 2020

Varovné informace z Číny: nový typ jednovláknového RNA koronaviru

ČPFS upozorňuje svoje členy na varovné informace z Číny, kde během tří týdnů došlo k objevení se nového typu jednovláknového RNA koronaviru (označeného 2019-nCoV). Tento virus se prokazatelně šíří interhumáním přenosem. Jeho hlavním respiračním projevem je vznik pneumonie s rizikem fatálního respiračního selhávání. Kromě stovek nakažených a prvních úmrtí bylo zaznanenáno 15 infikovaných zdravotníků (jeden v kritickém stavu).

Kvůli letecké dopravě není vyloučeno šíření do Evropy vč. ČR. První případ ve Spojených státech byl prokázán 21. ledna 2020.

20. 01. 2020

Nosologická jednotka postižení plic: EVALI

Oznámení členům ČPFS:

Vážení kolegové, chtěli bychom Vás upozornit na možnost přítomnosti akutního poškození plic kvůli kouření elektronických cigaret (vapování).

Nosologická jednotka postižení plic (velmi podobného pneumonii) bývá nyní nazývána zkratkou EVALI (e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury) se může snadno přehlédnout, pokud se nedozvíte o vapování pacienta.

Onemocnění je v součanosti problémem ve Spojených státech amerických (2600 případů, bezmála 60 úmrtí).

19. 01. 2020

Rezidentská místa pro přípravu nových pneumologů

Stručné oznámení členům ČPFS:

Vážené kolegyně, milý kolegové,
chtěli bychom vás informovat o tom, že i letos Ministerstvo zdravotnictví přidělí osm rezidentských míst pro přípravu nových pneumologů.

18. 01. 2020

Výzva Evropské respirační společnosti vyzývá členům ČPFS

Vedení Evropské respirační společnosti vyzývá členy ČPFS,
aby byli aktivními v rámci jednotlivých odborných sekcí a v přihlašování abstrakt na kongres.

Současně oznamuje že pokud bude patrna vyšší aktivita členů ČPFS, poskytne naší odborné společnosti pro zájemce o cestovní granty (při přijetí abstraktu na ERS kongres do Vídně).

14. 01. 2020

UPOZORNĚNÍ: "lékové studie"

UPOZORNĚNÍ:

6. ledna 2020 byli někteří lékaři z řad pneumologů elektronicky kontaktováni s nabídkou "lékové studie" produktu na bázi zahřívaného tabáku (jako náhražky cigaret) pro nemocné s CHOPN.

Nabídka přišla od společnosti označené jako "STUDIJNÍ TÝM UBC COPD". 

NEREAGUJTE prosím na takovou nabídku. Pneumologové by rozhodně neměli (z mnoha důvodů) spolupracovat s tabákovým průmyslem.

Děkujeme
Členové Výboru ČPFS

02. 01. 2020

19. konference dětské pneumologie a 10. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

19. konference dětské pneumologie

se bude konat 4. dubna 2020  v Praze

10. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

se uskuteční 16. až 18. března 2020 ve Fakultní nemocnici v Motole.

Hlavními tématy letošní konference budou Tuberkulóza a mykobakteriózy v dětském věku a Současné možnosti intervenční léčby v dětské pneumologii.

19. 12. 2019

XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů 4. 6. 2020

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na

XXV. setkání pneumologů a IX. setkání pneumologů a pneumochirurgů


které se bude konat ve čtvrtek 4. června 2020 v Emauzském klášteře (Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město).

18. 12. 2019

IX. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli 15. - 16. 5. 2020

XIX. Setkání lékařů ČR a SR se uskuteční 15. a 16. května 2020 v Litomyšli.
Hlavní téma: farmakoterapie alergie a nemocí s bronchiální obstrukcí u dospělých i dětí.

Pro tento ročník jsou nachystány přednášky i besedy o nyní vznikajících doporučených postupech pro astma a CHOPN 2020 z hlediska farmakoterapie, a to za přítomnosti jejich hlavních autorů.

16. 12. 2019

American Thoracic Society (ATS) 2020 International Conference in May

We are excited to announce that Early Registration is now open for the American Thoracic Society (ATS) 2020 International Conference, May 15–20, in Philadelphia, USA. Start planning your trip to the City of Brotherly Love.

13. 12. 2019

XXVII. Luhačovické dny se uskuteční 20. a 21. března 2020

XXVII. Luhačovické dny se uskuteční v pátek 20. a sobotu 21. března 2020.

Místo konání bude kongresový sál Společenského domu Luhačovice.

 

12. 12. 2019

Nejlepší publikace ČPFS za rok 2018

(hodnoceno v roce 2019)

CENA VÝBORU ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP ZA

1. NEJLEPŠÍ PUBLIKOVANOU PRÁCI V KATEGORII ORIGINÁLNÍ SDĚLENÍ
V ČASOPISE STUDIA PNEUMOLOGICA ET PHTHISEOLOGICA V ROCE 2018

Rozsah postižení plicního intersticia u pacientů se známkami běžné intersticiální pneumonie – hodnocení stupně postižení plicního parenchymu pomocí automatického skórování: pilotní studie

E. Kočová, M. Hyršl, V. Bartoš, P. Eliáš

03. 11. 2019

November: Lung Cancer Awareness Month

November is Lung Cancer Awareness Month. This event offers an opportunity for the public health community to raise awareness of the risk factors associated with lung cancer, ways to prevent disease, and to highlight measures that may be introduced or enhanced through EU policies to reduce the disease burden.

09. 10. 2019

Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2018

Vyhlášené kategorie

  • cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro mladé autory (do 35 let) (kategorie A)
  • cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro zkušené autory (nad 35 let) (kategorie B)
  • cena o nejlepší publikované monografie v roce 2018 (kategorie C)
12. 09. 2019

ERS Respiratory failure and mechanical ventilation conference is open for registration

The ERS Respiratory failure and mechanical ventilation conference is open for registration and abstract/case submissions are being accepted, with a deadline of 14 October 2019. The event is taking place from 13-15 February 2020 in Berlin, Germany. At this time, we appreciate your assistance to help invite joint members to submit an abstract or case and encourage participation in the event.

10. 09. 2019

Smrtelnou nemocí plic trpí tisíce lidí. Uleví jim včasná léčba - k té se ale dostávají pozdě

Jako chůze po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu – tak zní při poslechu plic dech pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF). Smrtelným onemocněním, které postupně jizví plíce a člověk se nemůže nadechnout, trpí v Česku přibližně 2 000 lidí. Více než čtvrtině z nich se ale nedostává správné péče. Léčbu totiž pojišťovny platí pouze těm, kterým nemoc již pokročila a jejichž plicní kapacita klesla pod stanovenou hranici. 

29. 08. 2019

Kalmetizační pracoviště - aktualizovaný seznam

Byl aktualizován seznam aktivních kalmetizačních pracovišť v České republice. 

Seznam kalmetizačních pracovišť v ČR - aktualizace 2019

V případě, že Vaše pracoviště v seznamu chybí nebo jsou některé údaje nesprávné, kontaktujte prim. MUDr. Ivanu Čiernou Peterovou.

22. 08. 2019

150 let od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně připomene videomapping

150. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno nese Česká lékařská společnost, jejíž je Česká pneumologická a ftizeologická společnost součástí, bude připomenuto v Libochovicích na Litoměřicku.

Promítání videomappingu „Život a dílo J. E. Purkyně“ se bude konat v sobotu 24. srpna 2019 od 21:30 na zámku v Libochovicích. Pozvání patří dle organizátorů všem členům ČLS JEP.

15. 06. 2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR povolilo BCG vakcínu

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 5. 6. 2019 rozhodnutí, kterým p o v o l u j e distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního lécivého prípravku BCG vakcína, lyofilizovaná 0,05mg/dávka, prášek a rozpouštedlo pro injekcní suspenzi / BCG VACCINE, FREEZE DRIED, Vaccinum Tubercuiosis (BCG) Cryodessication, výrobce BB-NCIPD Ltd.26, Yanko Sakazov Blvd, 1504 SOFIA, Bulharsko, v cizojazyčném vnejším i vniřrním obalu. 

29. 05. 2019

Tabákový průmysl se mění, závislost zůstává

Pohled na muže a ženy zahalené v cigaretovým dýmu se možná brzy stane vzácným úkazem. Tabákový průmysl prožívá revoluci. Stále víc kuřáků přechází k produktům založeným na bázi zahřívaného či ve skutečnosti tlejícího tabáku. Zdatně jim přitom konkurují elektronické cigarety, které se těší velké oblibě hlavně u mladých. 

24. 05. 2019

World No Tobacco Day - Communications Campaign

Dear national societies, In the lead up to World No Tobacco Day 2019 (31 May), which this year focuses on the harm to lung health caused by tobacco smoking, we have developed a number of social media materials that we invite you to share on your channels.

These include infographics and a short, social media friendly video featuring the ERS Advocacy Council Chair, Professor Jørgen Vestbo, which will be included on the WHO’s WNTD campaign website.

10. 04. 2019

Soutěž o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2018

Purkyňův nadační fond pořádání již 4. ročník soutěže o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2018 určené mladým autorům do 35 let.

20. 03. 2019

V Česku má tuberkulózu 380 lidí. Počty nemocných klesly, pneumologové ale upozorňují na další rizika nákazy

Vykašlávání krve, pocení, slabost, teplota, bolesti na hrudníku – to jsou některé z typických příznaků tuberkulózy, nemoci, kterou se nedaří i přes veškerou snahu zcela vymýtit. Čerstvá data Registru tuberkulózy říkají, že v České republice trpí touto nemocí 259 mužů a 121 žen. Loni na tuberkulózu v Česku zemřelo 18 lidí, což je o 7 méně než v roce 2017. Brzy uplyne 137 let, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis, který nemoc způsobuje. Tento den (24. 3.) si lékaři po celém světě připomínají jako Světový den boje proti tuberkulóze. 

08. 03. 2019

Atestační zkouška - podzim 2019

Podzimní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 7. do 18. října 2019 na Klinice nemocí plicních a TBC ve Fakultní nemocnici Brno. Atestační zkouška se bude konat 2. až 4. prosince 2019. 

01. 03. 2019

Informace pro uživatele inhalátorů - nový instruktážní web

Informace pro uživatele inhalátorů: Osvěžte si techniku inhalace na nově spuštěném webu www.mujinhalator.cz, kde jsou k dispozici krátká instruktážní videa se správnou inhalační technikou k nejčastěji používaným inhalačním systémům na českém trhu. 

19. 02. 2019

Téměř 800 vyšetření = 3 potvrzené nálezy vážné plicní nemoci

Idiopatická plicní fibróza – vzácné onemocnění, které je třeba objevit včas

Šanci na delší a kvalitnější život dostali 3 lidé, u nichž lékaři potvrdili, že mají idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Nemoc, která ničí plicní sklípky, jizví plíce a znemožňuje člověku dýchat. Tito lidé, stejně jako téměř 800 dalších, využili nabídky plicních lékařů na vyšetření zdarma v rámci Týdne idiopatické plicní fibrózy. Jakmile lékaři diagnózu potvrdili, poslali nemocné do specializovaných center ke zvážení nasazení moderní léčby, která postup nemoci zásadně brzdí. Bez této léčby, která je v České republice dostupná pouhých 7 let, by jejich šance na přežití nepřesáhla 3 roky. Idiopatická plicní fibróza patří k vzácným onemocněním – a proto na ni lékaři upozorňují v rámci Dne vzácných onemocnění, který připadá na 28. února.

03. 01. 2019

Rezidenční místa pro pneumology

Po serii jednání se podařilo výboru České pneumologické a ftizelogické společnosti ČLS JEP získat rezidenční místa pro pneumology.

Další informace ke stažení: 

13. 12. 2018

Pneumologové vyšetřili plíce 1 480 lidem. U 22 % zřejmě našli chronickou obstrukční plicní nemoc

Více než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to čeští pneumologové při letošním Světovém dnu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v loňském roce.

12. 12. 2018

Atestace z pneumologie a ftizeologie v roce 2019: požadavky

Jarní atestace z oboru specializačního vzdělávání Pneumologie a ftizeologie mají v roce 2019 tento harmonogram:

Předatestační kurz se uskuteční od 25. února do 8. března 2019 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnic Olomouc. Atestační zkouška se bude konat 3. až 5. června 2019. 

11. 12. 2018

Chinolonová a fluorochinolonová antibiotika - omezení používání

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o nových doporučeních, která vzešla z přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků. Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil omezení používání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik podávaných celkově (ústy nebo injekčně) a inhalačně a to na základě přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s užíváním těchto léčiv.

07. 12. 2018

Videa zacílila na časné detekce CHOPN v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných

Sekce chorob s bronchiální obstrukcí ČPFS ČLS JEP informuje, že vznikla a byla umístěna na youtube česká a anglická videa ukazující spolupráci mezi praktickými lékaři a pneumology na poli časné detekce chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v rizikové skupině dosud nediagnostikovaných osob. 

05. 12. 2018

Publikace oceněné za rok 2017 výborem ČPFS ČLS JEP

Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ocenil publikace za rok 2017. 

23. 11. 2018

Chřipka a pneumokoková onemocnění dýchacího traktu ohrožují především životy seniorů, očkovat se lze i u pneumologů

S podzimním a zimním časem pravidelně přichází i období zvýšeného počtu onemocnění virového i bakteriálního původu – akutních respiračních onemocnění, chřipek a následně také pneumokokových infekcí. V loňském roce bylo v České republice přes tisíc případů onemocnění chřipkou s velmi těžkým průběhem, z toho zhruba 300 hlášených úmrtí. V průběhu chřipky může dojít obzvláště u starších a oslabených jedinců ke komplikacím.  

13. 11. 2018

Plicní lékaři hledají 300 000 lidí s CHOPN. Pomůže jim screening

„Hledá se 300 000“, takto by zněl titulek pomyslného inzerátu plicních lékařů, kteří se snaží najít ty, jež mají závažnou plicní nemoc a neví o tom. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v ČR ročně „zabije“ 3 500 lidí, fatálním následkům choroby se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. 

12. 11. 2018

Cena Karla Stýbla: letos prof. Vladimíru Vondrovi

V roce 2014 se výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP rozhodl založit tradici , kterou je udělování Ceny Karla Stýbla za mimořádný přínos pro rozvoj pneumologie a ftizeologie. Letos se jí rozhodl výbor udělit na Kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti v Plzni profesoru Vladimíru Vondrovi, DrSc. (84).

31. 10. 2018

Žádost o grant ČPFS - co má obsahovat

Je možné žádat o granty České pneumologické a ftizeologické společnosti. Jak by taková žádost měla vypadat a co by měla obsahovat?

 

29. 10. 2018

Soutěž o nejlepší publikace členů ČPFS za rok 2017

Vyhlášené kategorie

A)  cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro mladé autory (do 35 let)

B)  cena o nejlepší publikaci s impakt faktorem pro zkušené autory (nad 35 let)

C)  cena o nejlepší publikované monografie v roce 2017

24. 10. 2018

Informační dopis pro zdravotnické pracovníky - fluorochinolony pro systémové a inhalační podání: riziko aneurysmatu aorty a aortální disekce.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
držitelé rozhodnutí o registraci v souladu s požadavky Evropské lékové agentury (EMA) a ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) by Vás rádi informovali o novém upozornění na riziko aneurysmatu aorty a aortální disekce v souvislosti s podáváním systémových a inhalačních fluorochinolonů.

Více v přiloženém dopisu:

Fluorochinolony -upozornění.pdf

23. 10. 2018

Světový den CHOPN: Den otevřených ordinací plicních lékařů - 21. listopadu 2018

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je omezený průtok vzduchu v průduškách. Jako prevence pro potřebnou včasnou diagnozu je každoročně vyhlašován Světový den CHOPN.

19. 09. 2018

IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti pořádají 15. listopadu 2018 ve spolupráci s BMS 8. ročník edukačního sympozia věnovaného imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy.

31. 08. 2018

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod

Byla zveřejněna nová Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů - přehled indikací a metod. 

31. 07. 2018

Pacienti s rakovinou plic přicházejí pozdě. Pneumologové poprvé v Česku vyhlašují světový den této nemoci

Na rakovinu plic ročně v Česku zemře 5 400 lidí. Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec. Na nemoc se většinou přichází pozdě, protože „plíce nebolí“ a první příznaky lidé často odbydou mávnutím ruky. 

20. 07. 2018

Motivační video pro mladé pneumology (Pneumo35)

Sekce Pneumo35 České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP vytvořila nové Motivační video pro mladé pneumology. Přejeme příjemné sledování

21. 06. 2018

Výsledky voleb do výboru ČPFS zaslané předsedou volební komise

ČPFS představuje výsledky voleb do svého výboru, zaslané předsedou volební komise. 

Volby funkcionářů výboru se uskuteční 12. září 2018, do té doby má mandát výbor stávající. Možnost rozporování výsledků voleb je do 30. června 2018. 

 

07. 06. 2018

Pneumokok je skrytý zabiják - i proto mají senioři očkování zdarma

 

Zpěvák Miro Žbirka loni málem nepřežil zápal plic, režisér Jiří Menzel zase od Vánoc bojuje s následky zánětu mozkových blan... Obě onemocnění – ale také otravy krve či záněty středního ucha a dutin – má na svědomí pneumokok, neboli bakterie Streptococcus. 

03. 05. 2018

Smutná zpráva: MUDr. Milada Hobzová, PhD.

Dne 20. dubna 2018 nás navždy opustila MUDr. Milada Hobzová, PhD., lékařka Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, vedoucí spánkové laboratoře této kliniky a odborná asistentka Lékařské fakulty Univerzity Palackého. 

27. 03. 2018

Odpověď premiéra Andreje Babiše ohledně zákona 65/2017

Žádost českých plicních lékařů k vyjádření podpory pro platnost zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek odeslala ČPFS ČLS JEP 5. března 2018 předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi.

02. 03. 2018

Petice za nekuřácké veřejné prostory petičnímu výboru PS PČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové

obrátila se na nás paní prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, s prosbou o šíření Petice za nekuřácké veřejné prostory petičnímu výboru PS PČR.

26. 02. 2018

Elektronické volby výboru a revizní komise ČPFS ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s rychle plynoucím časem se musíme zamyslet nad dalším vedením naší společnosti. Současnému výboru ČPFS ČLS JEP končí v letošním roce mandát a je třeba zorganizovat volby.

14. 02. 2018

Prohlášení českých plicních lékařů o epidemiologické situaci TBC na území ČR

Praha 13. 2. 2018 - Výskyt tuberkulózy (TBC) dětí i dospělých je v ČR dlouhodobě nízký, dokonce jeden z nejnižších na světě. Situace je kontrolována především díky časné diagnostice a systematcké léčbě, která má u nás přísná pravidla...

18. 01. 2018

Smutná zpráva: prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vám oznámila velice smutnou zprávu. Na počátku nového roku - 13. ledna 2018 - ve věku 88 let opustil naše řady pan profesor MUDr. Karel Křepela, CSc. Pan profesor patřil k našim nejvýznamnějším zakladatelům specializovaného oboru dětské pneumologie. 

14. 12. 2017

Doporučující kritéria pro pronájem přístroje pro DDOT

Indikace: 
Chronická respirační insuficience na podkladě plicních, vaskulárních plicních onemocnění (zejm. CHOPN, plicní arteriální hypertenze, fibrotizující onemocnění plic, plicní nádory), některá onemocnění hrudní stěny a hypoventilační syndrom u neurologických poruch.

13. 12. 2017

ČPFS oznamuje smutnou zprávu a nezapomíná: MUDr. Jan Křepelka

Česká pneumologická a ftizeologická společnost oznamuje smutnou zprávu, že nás navždy opustil kolega, MUDr. Ing. Jan Křepelka, a nezapomíná. 

 

12. 12. 2017

Předatestační kurz a atestace PNE 2018 - upřesnění

Po vzájemné dohodě všech zúčastněných s předsedkyní KOR Prof. MUDr. Eliška Sovovou, Ph.D, MBA bude v roce 2018 pouze jeden předatestační kurz, a to na 1. LF UK, pořádaný Pneumologickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a 1. klinikou TRN 1. LF UK a VFN. 

11. 12. 2017

Přednášky z II. Konsenzuální konference o CHOPN

Přednášky z II. Konsenzuální konference o CHOPN, která se uskutečnila 16. listopadu 2017 ve Výukovém centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, si lze prohlédnout na odkazu www.amepra.cz/chopn

23. 10. 2017

Ambulantní pneumologové se připojili ke Světovému dni CHOPN

Ambulatní pneumologové připomněli Světový den Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Den otevřených ordinací plicních lékařů se uskutečnil po celé České republice 22. listopadu 2017.

 

12. 10. 2017

2. revidovaná verze doporučeného postupu pro diagnostiku a léčbu lymfangioleiomyomatózy

Autoři návrhu: Monika Žurková, Vítězslav Kolek, Martina Vašáková, Vladimíra Loštáková

19. 09. 2017

Radioterapie nádorů s plicní lokalizací u idiopatické plicní fibrózy

Společné stanovisko České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP  

06. 09. 2017

Česká republika se připojila ke Světovému týdnu idiopatické plicní fibrozy

Ke Světovému týdnu idiopatické plicní fibrozy (IPF) se připojila i Česká republika. Kromě tiskové konference 14. září to byla 15. až 17. září tour infostánku s lékařem pro rizikovou skupinu veřejnosti v Praze, Brně a Ostravě. Ve středu 20. září se pak otevřely dveře celkem 68 pneumologických ambulancí ve všech krajích republiky.

Viz například zde

14. 08. 2017

Změna způsobu výdeje monokomponentních léčivých přípravků s obsahem dextromethorfanu

Držitelé rozhodnutí o registraci (MAH), společnost Walmark, a.s. a Procter & Gamble GmbH, ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) si Vás dovolují informovat o změně způsobu výdeje monokomponentních léčivých přípravků s obsahem dextromethorfanu v pevné lékové formě.

02. 08. 2017

Pravidla testování prediktivních biomakerů dohodnutá mezi VZP a ČOS

Nemalobuněčný ca plic
Pravidla testování prediktivních biomakerů, dohodnutá mezi Včeobecnou zdravotní pojišťovnou a Českou onkologickou společností ve  dnech 3. 5. a 13. 6. 2017 

26. 07. 2017

Jednání s VZP o využívání kódu 25260 Domácí měření flow a saturace kyslíku

Oznámení výboru ČPFS
Obrátili jsme se na VZP, aby umožnila ambulantním zařízením hrazení výkonu 25260 - domácí měření flow a saturace kyslíku.  

19. 06. 2017

PragueONCO 2018

Ve dnech 24. až 26. 1. 2018 se uskutečnít 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO. Už nyní přinášíme první informace o akci.

30. 05. 2017

Pneumologové: díky zákonu klesne počet plicních nemocí

Ústup závažných plicních chorob jako jsou rakovina plic, chronická obstrukční plicní nemoc nebo astma, čekají v nejbližších letech čeští plicní lékaři. Důvodem je zákon, který od 31. 5. 2017 zakazuje kouření v restauracích a dalších krytých veřejných prostorách. Na stejný den připadá i Světový den bez tabáku. Plicní nemoci jenom v tuzemsku připraví ročně o život více než 10 000 lidí, léčba stojí miliony korun, za nejčastější rizikový faktor vzniku respiračních chorob označují lékaři kouření, a to jak aktivní, tak pasivní. 

23. 05. 2017

Stanovisko ČPFS

Stanovisko výboru ČPFS k současné epidemiologické situace tuberkulózy na našem území.

24. 04. 2017

Sdělení MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem TBC.

22. 02. 2017

Oznámení o schválení novely zákona 95/2004

Po mnoha jednáních byla schválena novela zákona 95/2004, která se týká postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů. Obor pneumologie a ftizeologie byl zařazen mezi 43 specializačních oborů se samostatnou atestací. 

10. 02. 2017

Nově zařazená úhrada přístroje CoughAssist pro pacienty VZP

Od 1. 2. 2017 je možné u pacientů VZP indikovat pro léčbu poruch expektorace přístroj CoughAssist. 

20. 01. 2017

Akutní stavy a krizový management pro pneumology

V pátek 13. ledna se v prostorách centra simulátorové medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci CENTESIMO konal kurz Akutní stavy a krizový management pro pneumology. Kurz pořádala Klinika plicních nemocí a tuberkulózy ve spolupráci se sekcí PNEUMO35.

13. 12. 2016

Konsenzus NSCLC

Interdisciplinární konsenzus prediktivního molekulárně genetického vyšetřování
u NSCLC 2016

24. 10. 2016

Sdělení výboru

Pneumologie a ftizeologie jako jeden ze samostatných specializačních oborů: Sdělení výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ze dne 19. 10. 2016, jako reakce na článek v posledním čísle časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum č. 10/2016, který se věnuje postgraduálnímu vzdělávání.

12. 10. 2016

Dohoda ČPFS a VZP

Dohoda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou nivolumab. 

15. 09. 2016

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

Aktuální seznam absolventů kurzu Fyzioterapie poruch dýchání (garantovaném  ČPFS a UNIFY ČR).

15. 07. 2016

Očkování proti chřipce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po jednáních s odborem ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, by měli mít pneumologové možnost podávat vakcínu proti chřipce. Kód vakcinace 02125 by měl být na doporučení MZ nasmlouván. Pro jednání s pojišťovnami je možno použít přiložený dokument.

03. 02. 2016

Kalmetizační pracoviště

Byl aktualizován seznam aktivních kalmetizačních pracovišť v České republice. 

Přejít na: