XXVI. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE

17. 05. 2017

XXVI. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE

XXVI. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE se udskuteční v Clarion Congress Hotelu Olomouc 6.–7. října 2017. Všichni jste srdečně zváni!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás pozvat k účasti na Moravskoslezských dnech pneumologie, jejichž štafetu převzala v tomto roce Olomouc. Výhodou této tradiční celostátní akce je právě pravidelné střídání místa, času a témat, což přináší nové podněty k diskuzi a inspiruje k dalšímu zamyšlení nad naší každodenní prací, postgraduálním vzděláváním i vědeckými ambicemi. Organizační výbor se bude snažit připravit zajímavý interaktivní program s workshopy, neformálními semináři lékařů i sesterskou sekcí. Motivem je ukázat pneumologii jako moderní obor, který není uzavřen do sebe, ale rozvíjí se v rámci akční mezioborové spolupráce. Setkání bude obohaceno i příjemným společenským programem, který přispěje k přátelské výměně názorů, zkušeností a pohledů na život kolem nás.

Za organizační výbor prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Více informací naleznete na webu www.kongres-pneumologie.cz

Přejít na: