Novinky

Změna způsobu výdeje monokomponentních léčivých přípravků s obsahem dextromethorfanu

14. 08. 2017

Držitelé rozhodnutí o registraci (MAH), společnost Walmark, a.s. a Procter & Gamble GmbH, ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) si Vás dovolují informovat o změně způsobu výdeje monokomponentních léčivých přípravků s obsahem dextromethorfanu v pevné lékové formě.

Pravidla testování prediktivních biomakerů dohodnutá mezi VZP a ČOS

02. 08. 2017

Nemalobuněčný ca plic
Pravidla testování prediktivních biomakerů, dohodnutá mezi Včeobecnou zdravotní pojišťovnou a Českou onkologickou společností ve  dnech 3. 5. a 13. 6. 2017 

Jednání s VZP o využívání kódu 25260 Domácí měření flow a saturace kyslíku

26. 07. 2017

Oznámení výboru ČPFS
Obrátili jsme se na VZP, aby umožnila ambulantním zařízením hrazení výkonu 25260 - domácí měření flow a saturace kyslíku.  

PragueONCO 2018

19. 06. 2017

Ve dnech 24. až 26. 1. 2018 se uskutečnít 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO. Už nyní přinášíme první informace o akci.

Pneumologové: díky zákonu klesne počet plicních nemocí

30. 05. 2017

Ústup závažných plicních chorob jako jsou rakovina plic, chronická obstrukční plicní nemoc nebo astma, čekají v nejbližších letech čeští plicní lékaři. Důvodem je zákon, který od 31. 5. 2017 zakazuje kouření v restauracích a dalších krytých veřejných prostorách. Na stejný den připadá i Světový den bez tabáku. Plicní nemoci jenom v tuzemsku připraví ročně o život více než 10 000 lidí, léčba stojí miliony korun, za nejčastější rizikový faktor vzniku respiračních chorob označují lékaři kouření, a to jak aktivní, tak pasivní. 

Stanovisko ČPFS

23. 05. 2017

Stanovisko výboru ČPFS k současné epidemiologické situace tuberkulózy na našem území.

XXVI. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE

17. 05. 2017

XXVI. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE se udskuteční v Clarion Congress Hotelu Olomouc 6.–7. října 2017. Všichni jste srdečně zváni!

Sdělení MZ ČR

24. 04. 2017

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem TBC.

Oznámení o schválení novely zákona 95/2004

22. 02. 2017

Po mnoha jednáních byla schválena novela zákona 95/2004, která se týká postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů. Obor pneumologie a ftizeologie byl zařazen mezi 43 specializačních oborů se samostatnou atestací. 

Nově zařazená úhrada přístroje CoughAssist pro pacienty VZP

10. 02. 2017

Od 1. 2. 2017 je možné u pacientů VZP indikovat pro léčbu poruch expektorace přístroj CoughAssist. 

Akutní stavy a krizový management pro pneumology

20. 01. 2017

V pátek 13. ledna se v prostorách centra simulátorové medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci CENTESIMO konal kurz Akutní stavy a krizový management pro pneumology. Kurz pořádala Klinika plicních nemocí a tuberkulózy ve spolupráci se sekcí PNEUMO35.

Konsenzus NSCLC

13. 12. 2016

Interdisciplinární konsenzus prediktivního molekulárně genetického vyšetřování
u NSCLC 2016

Sdělení výboru

24. 10. 2016

Pneumologie a ftizeologie jako jeden ze samostatných specializačních oborů: Sdělení výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ze dne 19. 10. 2016, jako reakce na článek v posledním čísle časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum č. 10/2016, který se věnuje postgraduálnímu vzdělávání.

Dohoda ČPFS a VZP

12. 10. 2016

Dohoda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou nivolumab. 

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

15. 09. 2016

Aktuální seznam absolventů kurzu Fyzioterapie poruch dýchání (garantovaném  ČPFS a UNIFY ČR).

Očkování proti chřipce

15. 07. 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po jednáních s odborem ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, by měli mít pneumologové možnost podávat vakcínu proti chřipce. Kód vakcinace 02125 by měl být na doporučení MZ nasmlouván. Pro jednání s pojišťovnami je možno použít přiložený dokument.

Kalmetizační pracoviště

03. 02. 2016

Byl aktualizován seznam aktivních kalmetizačních pracovišť v České republice.