Novinky

PragueONCO 2018

19. 06. 2017

Ve dnech 24. až 26. 1. 2018 se uskutečnít 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO. Už nyní přinášíme první informace o akci.

Akutní stavy a krizový management pro pneumology

31. 05. 2017

Kurz Akutní stavy a krizový management pro pneumology se uskuteční 23. 6. 2017 v Olomouci. 

Stanovisko ČPFS

23. 05. 2017

Stanovisko výboru ČPFS k současné epidemiologické situace tuberkulózy na našem území.

Pozvánka na setkání pneumologů a pneumochirurgů

17. 05. 2017

XXII. setkání pneumologů a VI. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře se uskuteční 1. 6. 2017. 

XXVI. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE

17. 05. 2017

XXVI. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE se udskuteční v Clarion Congress Hotelu Olomouc 6.–7. října 2017. Všichni jste srdečně zváni!

Mezikrajské pneumologické dny

10. 05. 2017

Tradiční, letos již 43. ročník Mezikrajských dnů Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého, Plzeňského a Jihočeského kraje se letos poprvé koná v krásné lokalitě Mariánských Lázní.

Sdělení MZ ČR

24. 04. 2017

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem TBC.

XXI. Hradecké pneumologické dny

20. 04. 2017

Celostátní konference XXI. Hradecké pneumologické dny se koná od 20. do 22. dubna 2017
v budově Univerzity Hradec Králové. Také v letošním roce je pro Vás připraven atraktivní odborný program, praktické workshopy a interaktivní kurzy.

Konference ČARO

13. 04. 2017

Mezinárodní konference při příležitosti desetiletého výročí vzniku České aliance proti chronickým respiračním onemocněním, Dne bez tabáku a nabytí platnosti Nekuřáckého zákona.
Konference probíhá pod záštitou WHO, Ministerstva zdravotnictví a České lékařské společnosti JEP dne 30.5.2017 v Café Louvre, Národní třída 22, Praha 1 – Nové Město.

XX. Kongres SPFS a ČPFS

05. 04. 2017

Deadline přihlášek abstraktů na XX. kongres SPFS a ČPFS je prodloužen do 14. 4. 2017

Pozvánka

29. 03. 2017

MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY, III. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY se uskuteční 7. – 8.  4.  2017 v Karolince v Hotelu Soláň. Všichni jste srdečně zváni!

VII. Konferenci funkčního vyšetření plic

28. 03. 2017

Česká pneumologická a ftizeologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá s odbornou garancí Plicního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s. Zlín VII. Konferenci funkčního vyšetření plic. Akce se uskuteční ve dnech 26. – 27. května 2017 v hotelu Vyhlídka v Luhačovicích.

II. Májové setkání ambulantních pneumologů

17. 03. 2017

Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP pořádá 2. Májové setkání ambulantních pneumologů. Akce se uskuteční ve dnech 5. – 6. 5. 2017 v Kutné Hoře.

BREATHING 2017

13. 03. 2017

COPD and Asthma Hybrid Scientific Conference
Lisabon, Moskva, Praha, Athény, Liverpool
28. dubna 2017: Astma den
29. dubna 2017: CHOPN den
Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6

 

Oznámení o schválení novely zákona 95/2004

22. 02. 2017

Po mnoha jednáních byla schválena novela zákona 95/2004, která se týká postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů. Obor pneumologie a ftizeologie byl zařazen mezi 43 specializačních oborů se samostatnou atestací. 

Nově zařazená úhrada přístroje CoughAssist pro pacienty VZP

10. 02. 2017

Od 1. 2. 2017 je možné u pacientů VZP indikovat pro léčbu poruch expektorace přístroj CoughAssist. 

Pneumo Update Europe 2017

31. 01. 2017

Pneumo Update Europe – 4th European Update Congress in Pneumology se uskuteční ve dnech 9 – 10. června 2017 ve Vídni.

Akutní stavy a krizový management pro pneumology

20. 01. 2017

V pátek 13. ledna se v prostorách centra simulátorové medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci CENTESIMO konal kurz Akutní stavy a krizový management pro pneumology. Kurz pořádala Klinika plicních nemocí a tuberkulózy ve spolupráci se sekcí PNEUMO35.

Pozvánka na setkání

09. 01. 2017

XXII. setkání pneumologů a VI. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře se uskuteční dne 1. 6. 2017 (Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město).

XVI. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

02. 01. 2017

Kdy:12. a 13. května 2017
Kde: Smetanův dům a Zámek v Litomyšli
Téma: ASTMA, CHOPN, ALERGIE, IMUNITA - trochu jinak

Konsenzus NSCLC

13. 12. 2016

Interdisciplinární konsenzus prediktivního molekulárně genetického vyšetřování
u NSCLC 2016

Sdělení výboru

24. 10. 2016

Pneumologie a ftizeologie jako jeden ze samostatných specializačních oborů: Sdělení výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ze dne 19. 10. 2016, jako reakce na článek v posledním čísle časopisu České lékařské komory Tempus Medicorum č. 10/2016, který se věnuje postgraduálnímu vzdělávání.

Dohoda ČPFS a VZP

12. 10. 2016

Dohoda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP VZP ČR na postupu při posuzování podmínek úhrady léčivého přípravku s účinnou látkou nivolumab. 

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

15. 09. 2016

Aktuální seznam absolventů kurzu Fyzioterapie poruch dýchání (garantovaném  ČPFS a UNIFY ČR).

Očkování proti chřipce

15. 07. 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po jednáních s odborem ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, by měli mít pneumologové možnost podávat vakcínu proti chřipce. Kód vakcinace 02125 by měl být na doporučení MZ nasmlouván. Pro jednání s pojišťovnami je možno použít přiložený dokument.

Kalmetizační pracoviště

03. 02. 2016

Byl aktualizován seznam aktivních kalmetizačních pracovišť v České republice.