MUTATION DAY 2016

09. 11. 2016

MUTATION DAY 2016

Setkání věnované aktuální klinické praxi, perspektivám i financování prediktivní diagnostiky jako podmínky personalizované léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a formulaci aktualizovaného Interdisciplinárního konsensu pro prediktivní vyšetřování u NSCLC.
Pátek 2. prosince 2016, hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 22/32, Hradec Králové.

Pozvánku naleznete ZDE.

Přejít na: