Akutní stavy a krizový management pro pneumology

17. 10. 2016

Akutní stavy a krizový management pro pneumology

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc pořádá 13. 1. 2017 kurz Akutní stavy a krizový management pro pneumology. Tento kurz je určen pro všechny lékaře bez rozdílu věku. Náplní je výuka terapie akutních stavů, se kterými se lékaři v klinické praxi nejčastěji setkávají. 

Akutní stavy a krizový management pro pneumology

Termín: 13. 1. 2017

Organizátor: Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Místo konání: Teoretické ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Místnosti Centesimo

Popis kurzu:
Tento kurz je určen pro všechny lékaře bez rozdílu věku. Náplní je výuka terapie akutních stavů, se kterými se lékaři v klinické praxi nejčastěji setkávají. Zařazeny budou naléhavé situace z oblasti urgentní medicíny se zaměřením na krizový management dle organizace: poznej, volej, dělej; dále akutní stavy v kardiologii (tachyarytmie, akutní koronární syndrom…) a pneumologii (exacerbace astma bronchiale, exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, pneumotorax…). Během teoretické části budou probrány základy terapie s důrazem na využitelnost v každodenní praxi. Během praktické výuky na simulátoru budou tyto poznatky procvičovány na simulátoru. Kurz je svým praktickým zaměřením vhodný spíše pro lékaře z ambulantní sféry nebo standardní lůžkové péče. Avšak i lékaři působící na jednotkách intenzivní péče si mohou simulovaný management krizových situací vyzkoušet a podělit se o zkušenosti.

Program:
8:45 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:10 Zahájení
9:10 – 12:00 Teoretický úvod, akutní stavy v urgentní medicíně, kardiologii a pneumologii
12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 17:00 Praktická výuka na simulátoru Simman
17:00 Ukončení kurzu

Přídatný program: pro zájemce prohlídka historického centra města Olomouce

Účastnický poplatek: kurz je zdarma

Maximální počet účastníků: 12

Parkování: po dobu kurzu bude zajištěno bezplatné parkování na parkovišti LF, v těsné blízkosti místa konání akce

Registrace: elektronicky na sekretariátu Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc: zdenka.langova@fnol.cz

Informace ke stažení ZDE.  

Přejít na: