31. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie 2. 12. 2022 - program

22. 11. 2022

31. vědeckovzdělávací schůze Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie se uskuteční v pátek 2. prosince 2022 od 8:30 do 15:00 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2.

Nyní zná i svůj program:

 

Zahájení
Zprávy z výboru ČPFS
Ocenění nejlepších publikací za rok 2021

Odborná sdělení: 

1) Olejová, J., Müllerová, A. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc): Nečekaná necovidová pneumonie   

2) Novotná, J., Žurková, M., Kulthan, J., Jakubec, P., Tichý, T., Skanderová,D. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP, Ústav klinické a molekulární patologie  Olomouc): Pocovidový plicní nález - překvapivé rozuzlení   

3) Peterková, T., Vokatý, E., Hartová, A.,Šimková, S., Stehlík, L., Koziar-Vašáková, M. (Pneumologické klinika 1. LF UK a FTN Praha): Není baktérie jako baktérie

4) Vokatý, E., Hoznauerová, L. (Pneumologické klinika 1. LF UK a FTN Praha): Fulminantní průběh pneumonie

5) Sharma, A., Votruba, J. (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha): Komplikace po kryobiopsii  

6) Ngo, V.N., Šimonek, J., Rakita, D. (Pneumologické klinika 2. LF UK Praha): Neovyklý důvod pro resekci trachey 

7) Konečný, M., Žurková, M., Jakubec, P., Losse, S., Směšná, Y. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP, Ústav mikrobiologie Olomouc): Nečekaná překážka k transplantaci plic 

8) Truhlářová, M., Homolka, J. (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha): Jaký může být život po pneumonektomii? 

9) Jarolímek,I., Havel, V., Sila, P., Wanke, M., Sedlák, V. (Plicní klinika a ORL klinika LF a FN HK): Může stafyloková infekce imitovat tuberkulózu? 

10) Sedláček, M., Sedlák, V., Habal, P., Šimka, J., Koblížek, V. (Plicní klinika, Klinika hrudní chirurgie, I. interní klinika LF UK a FN HK): Hrudník plný komplikací    

11) Ambroz, M. (Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno): Pacientka s nádorovou duplicitou DLBCL a adenokarcinomem plicního origa

P ř e s t á v k a

 
12) Horáková, S. (Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno): Spontánní PNO u mladého pacienta  

13) Hromek, T., Votruba, J. (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha): Endoskopické řešení spontánního sekundárního PNO  

14) Moravcová, R., Votruba, J. (I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha): Pleuroskopie - klíč k mnoha diagnózám 

15) Abdalhafez, A., Frolová, I., Vokatý, E., Iakhontová, L.,Hoznaerová, L., Stehlík, L., Koziar -Vašáková, M. (Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN Praha): Rekurentní plicní mykóza u imunosuprimovaného nemocného s CHOPN, B-NHL a postmykobakteriózními změnami  

16) Hoznauerová,L., Hricíková, I., Bartošová,L.,Živná,B.,Valentová,K., Olejár,T. (Pneumologické klinika 1. LF UK a FTN Praha): Úskalí pozánětlivých změn

17) Teřl, M. (Klinika pneumologie LF a FN Plzeň): Astma stárnoucího rockera

18) Svatoň, M.: (Klinika pneumologie LF a FN Plzeň): Compliance pacienta - hraje roli i u plicních karcinomů? 


Disku
ze po každém sdělení 

Závěr schůze


Koordinátoři:
Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: