XXIX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

22. 06. 2022

XXIX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

se uskuteční

6. až 9. listopadu 2022

v Kongresovém centru Praha, 5. května 1640/65, Praha 4

Součástí kongresu bude i blok České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Více informací na www.kongresCIS.cz

 

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: