XIII. Celostátní konference paliativní medicíny 24.-25. 9. 2022

21. 06. 2022

XIII. Celostátní konference paliativní medicíny se uskuteční od 24. do 25. září 2022 v Ostravě.

Konference je největší odbornou vzdělávací akcí v oblasti paliativní medicíny v České republice. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, vědeckým pracovníkům a všem dalším odborníkům, kteří se o problematiku paliativní péče zajímají. 

Program konference je tvořen paralelními tematickými bloky, které nabízejí odborné přednášky, prakticky zaměřené workshopy i kazuistická sdělení účastníků. Plenární přednáška zahraničního řečníka bude letos věnována paliativní péči na pomezí pediatrické a dospělé odbornosti.

Jako každý rok organizátoři spolupracují na tvorbě programu s Ministerstvem zdravotnictví ČR, jehož pilotnímu projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče bude věnována část sobotního programu. Záštitu poskytuje ministr zdravotnictví ČR i předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 

Více informací o akci a registraci lze najít na webu ahou.cz/paliativnikonference.

Pozvánka a informace o programu ke stažení zde ve formátu.pdf


Přejít na: