Webináře o spánku a jeho poruchách 7. 4., 5. 5. a 2. 6.

22. 04. 2022

Neurologická klinika 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice od 1. ledna 2022 organizuje webináře o spánku a jeho poruchách. Příspěvky jsou asi na půl hodiny s následnou diskuzí.

"Snažíme se o aktuálnost a zároveň o co největší souvislost s medicínou denní praxe. Zveme k účasti lékaře a zdravotníky všech odborností, studenty medicíny a jiných zdravotnických oborů," uvedl prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Zájemci se registrují vyplněním formuláře na webové stránce neurologické kliniky 1 .LF UK Webináře o spánku a jeho poruchách - Neurologická klinika - 1. lékařská fakulta UK a VFN (cuni.cz)  (tlačítko Registrace na této stránce) nejpozději dva dny před webinářem.
Registrovaným následně rozešlou organizátoři e-mailem link pro připojení k webináři.


Program na druhý trimestr roku 2022:

7. dubna 2022
MUDr. Jitka Bušková, PhD.
Národní ústav duševního zdraví a psychiatrická klinika 3. LF UK, Klecany
Spánková obrna


5.
května 2022
MUDr. Michal Matyášek
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole
Otorinolaryngologie a chirurgická léčba spánkové apnoe - komu můžeme pomoci a co od takové operace očekávat


2.
června 2022
MUDr. Simona Dostálová, PhD.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Noční spánek - ideál vs. realita

 

"Těšíme se na Vaši účast," dodává prof. Šonka. 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: