Předatestační specializační kurz pneumologie a ftizeologie + atestace - podzim 2022

20. 04. 2022

Předatestační kurz se bude konat v termínu od 12. do 23. září 2022 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Zájemci o kurz se budou hlásit na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - odkaz zde.  

Přímý proklik na přihlašování zde

Termín atestace je 5. - 7. prosince 2022 - viz informace zde

 

 

Garantem podzimních atestací bude MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP. 

Přístup k atestační zkoušce oboru Pneumologie a ftizeologie

  • K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle náležitostí všech dosavadních vzdělávacích programů (VP) vydaných v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 a 2019. Konkrétní požadavky na školence se řídí podle obsahu VP, který byl platný ke dni zařazení do oboru (existuje možnost si VP časově kupředu změnit). Je třeba splnit všechny požadavky příslušného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít přiloženo Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Pneumologie a ftizeologie udělené MZ ČR.
  • Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejpozději 60 dní před konáním atestační zkoušky.

Bližší informace viz záložka na dtto stránkách ČPFS "Předatestační příprava a atestace" a dále na odkazu zde.


Otázky k atestaci

Atestační otázky, platné od roku 2021, jsou veřejně přístupny a zveřejněny na webu MZ ČR - odkaz zde - a na webu 3. Lékařské fakulty UK - (atestační práce). 

 

 

 

     Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP 

Přejít na: