Post-COVID syndrom - definice, diagnostika a klasifikace. Stručný poziční dokument

09. 01. 2021

Stručný poziční dokument "Post-COVID syndrom – definice, diagnostika a klasifikace" vydala v lednu 2021 Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP.


Celý dokument je ke stažení zde ve formátu .docx


Jde o poziční dokument odborné společnosti týkající se diagnostiky post-COVID syndromu, který bude živým textem upravovaným v čase dle novych vědeckých informací.

Stratifikace ABCD bude využívána i v rámci dispenzarizace a vstupu do ISIN na ÚZIS.

V blízkých dnech budou následovat dva další dokumenty týkajících se Covid-19.

Výbor ČPFS ČLS JEP

 

Další dokumety k tomuto tématu pro odborníky lze na webu www.pneumologie.cz nalézt zde v sekci Covid-19

 

 

    Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: