V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI bude ON LINE, 9. a 10. října

23. 09. 2020

Vzhledem k aktuálnímu stavu epidemie Covid-19 v ČR a nepříliš příznivému výhledu do dalších týdnů se V. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP bude letos dle příkazu ministerstva zdravotníctví konat čistě v on line podobě.

Kongres bude časově zkrácen na 2 dny – pátek 9. a sobota 10. října 2020. Obsahově bude na Kongresu prezentováno asi 70 procent původně přihlášených sdělení.

Účast na kongresu je zpoplatněna sníženým poplatkem, který platil do 31. srpna 2020.

Bližší informace na webu ta-service.cz/pneumologie2020/

Registraci (kdo tak ještě neučinil) lze provést na www.ta-service.cz/pneumologie2020/#anchor_registration

Časový harmonogram: ta-service.cz/pneumologie2020/#anchor_program

Odborný program ke stažení zde.

Všem účastníkům, kteří jsou řádně registrováni a uhradili účastnický poplatek, pošlou organizátoři týden před akcí instrukce a kód pro spuštění on-line streamu.

Workshopy, kurzy, společenské večery, kulturní program a sesterská sekce jsou bez náhrady zrušeny. Přednášející jednotlivých sekcí by se měli dostavit do hotelu Voroněž před zahájením dané sekce; ve vysílacím studiu bude přítomen jen kameramanský štáb a účastníci + moderátoři dané sekce. V pátek bude program vysílán na jednom, v sobotu na dvou přenosových kanálech.

Diskuze k jednotlivým sekcím budou vedeny interaktivním způsobem, kdy posluchači budou moci posílat dotazy na přednášejícího či přispívat do diskuze vlastními postřehy a zkušenostmi.

Páteční přednášky v anglickém jazyce (z USA, Velké Británie, Tádžikistánu a z Rakouska) bude možno sledovat i se simultánním překladem do češtiny.

Videonahrávky přednášek z Kongresu budou pro účastníky zpřístupněny do konce roku 2020.

Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK.

Dýchám, tedy jsem - facebook ČPFS ČLS JEP

Přejít na: