Plicní klinika LF a FN Brno nabízí rezidenční místo

10. 07. 2019

Klinika nemocí plicních a TBC Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU nabízí jedno rezidenční místo pro absolventa lékařské fakulty. Uzávěrka výběrového řízení 26. července 2019. 

Informace o vyhlášeném výběrovém řízení FN Brno, včetně požadovaných dokumentů - scan ve formátu pdf zde

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta - zde

OSOBNÍ DOTAZNÍK REZIDENTA - zde


METODIKA PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO – LÉKAŘSKÉ OBORY - zde

VYHLÁŠKA 186/2009 Sb. ze dne 10. června 2009 o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech) - ke stažení zde

Přihlášky do uvedeného termínu lze zaslat či přinést osobně v pracovní dny 7:00-15:30 na:

Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Brno (pavilon L, 3. patro)
Ing. Veronika Ramachová
Jihlavská 20, 625 00 Brno

 

 

 

Přejít na: