Inhalační technika v centru pozornosti - edukační seminář

09. 05. 2019

Edukační seminář pro zdravotní sestry pořádaný společností Novartis pod odbornou záštitou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a pod odbornou garancí doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D.

Inhalační technika v centru pozornosti

se uskuteční 14. května 2019 od 17:00 v hotelu Jurys Inn Prague, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8 - Florenc

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body
(při osobní účasti). Akce je garantovaná Českou asociací sester.

Vstup na seminář je bez registračního poplatku
PharmDr. Vladimír Farár, Ph.D., Medical Advisor

Účast je možná osobně nebo prostřednictvím online přenosu přes internet.
Z kapacitních důvodů Vás prosíme o registraci předem pro oba typy účasti, a to prostřednictvím inhalacnitechnika.gsymposion.cz do 9. května 2019.

Postup registrace zde ke stažení ve formátu .pdf

Informace o semináři - Lucie Čiháková, tel.: 606 767 324


Program akce a další informace ke stažení zde ve formátu .pdf

Přejít na: