Hradecké pneumologické dny - informace

06. 02. 2019

Tradiční celostátní konference pneumologů - Hradecké pneumologické dny - se uskuteční od 25. do 27. dubna 2019.

Na programu je pestrá paleta přednášek s bohatou mezinárodní účastí pod záštitou Evropské respirační společnosti, ředitele FN Hradec Králové a děkana LF v Hradci Králové UK, interaktivita, soutěž o nejlepší přednášku v lékařské i sesterské sekci i doprovodný program. 

Pořadateli jsou ČPFS, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester, místem konání Univerzita Hradec Králové a areál Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Příjem abstrakt k aktivní účasti: do 25. února 2019. 

Hlavními tématy jsou: choroby s bronchiální obstrukcí, tuberkulóza, postižení plicního intersticia, diferenciální diagnostika plicních nemocí v praxi, akutní stavy v pneumologii.

Letošní workshopy budou věnovány využití ultrazvuku v diagnostice respiračních onemocnění a doporučení pro ambulantní plicní rehabilitaci, včetně venkovního tréninku.

Bližší informace na webu konference www.hradeckedny.cz.

Informace ke ke stažení zde ve formátu .pdf

Za všechny organizátory se na Vás v našem krásném městě těší

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.
MUDr. Vratislav Sedlák, PhD.
Mgr. Jana Kollarová

Přejít na: