4. Májové setkání ambulantních pneumologů

25. 01. 2019

4. Májové setkání ambulantních pneumologů se uskuteční 3. a 4. května 2019 v Refektáři Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Termín pro přihlášení k aktivní účasti (včetně zaslání abstraktu) je do 29. března 2019. 

HLAVNÍ TÉMATA:
• Rezidenční místa pro Pneumology na rok 2019
• Náklady na léčbu pacienta s CHOPN /ve stabilním stadiu nemoci a v době
Akutní exacerbace, vykazování výkonů/
• Projekt včasného vyhledávání CHOPN /informace o projektu/
• Jak zkvalitnit servis pacienta v plicní ambulanci /objednávací systém,
E recepty, průchodnost ambulancí/
• Problematika péče o pacienta s astmatem /standardní a biologická léčba/
• TBC - problematika ambulantní léčby, izolace nemocného s TBC,
kazuistiky z praxe, BCG vakcinace, problematika v praxi
• Diagnostické metody v ambulantní praxi /UZ, Bodypletysmografie, FENO, RTG,
spirometrie, Impulzní oscilometrie, Screeningové metody OSA/
• Intersticiální procesy /dg. léčba, screening/
• Zajímavosti z ordinací
• Varia

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR:
prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová - předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP
MUDr. Pavel Kalina - místopředseda Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP
MUDr. Luba Strouhová - členka Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP
Odborný garant:  prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., člen výboru ČPFS ČLS JEP

Další informace zde ke stažení ve formátu .pdf


Přihlašování na akci je možné ZDE

Přejít na: