XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzy

22. 12. 2018

Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
pořádají

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

Uskuteční se v Emauzském klášteře, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město
6. června 2019. 

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat, tak jako každý rok, na XXIV. setkání pneumologů
a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů, které se koná dne 6. 6. 2019
v Emauzském klášteře.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem organizátoři
prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT DO 31. března 2019

• záhlaví abstraktu musí obsahovat název sdělení, jména a pracoviště autora/autorů,
• délka abstraktu: 1-2 stránky A4, Times New Roman 12, řádkování dvojité, grafy
a obrázky jsou vítány, maximálně 3 literární odkazy,
• členění abstraktu: Úvod a cíl sdělení, Materiál a metody, Výsledky, Závěr. 
Jako každý rok bude vydáno supplementum s abstrakty, kde bude i Váš příspěvek
otištěn. Také z tohoto důvodu prosíme o jejich včasné zaslání.
Abstrakta prosím zasílejte na e-mail: z.havrankova@gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:
• Novinky v pneumologii, pneumoonkologii a pneumochirurgii

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019
• přihlášky bude možné zaslat pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz
Registrační poplatek 800 Kč
Více informací ke stažení zde ve formátu .pdf

 

 

Přejít na: