XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzy

20. 05. 2019

XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

se bude konat 6. června 2019 v Emauzském klášteře (Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město).

Setkání pořádá Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP.

Přihlášení k účasti a další informace lze najít na www.gsymposion.cz

ODBORNÝ PROGRAM - TEMATICKÉ OKRUHY:

•  Program ke stažení zde ve formátu .pdf

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI DO 31. 5. 2019
Pozvánka ke stažení zde ve formátu .pdf

Přejít na: