XXVII. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology a V. Beskydské pneumoonkologické dny

02. 01. 2019

XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY
a V. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY

se uskuteční 5. a 6. dubna 2019 v Hotelu Soláň, Karolinka

Odborní garanti akce: prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.,
MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D., MUDr. Jiří Pejchal, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odborná záštita: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
5. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA

 • Tuberkulóza a mykobakteriózy
 • Plicní rehabilitace
 • CHOPN a bronchiální astma
 • Spánková medicína
 • Vyšetřovací metody v pneumologii
 • Kazuistiky a varia
 • Boj proti kouření a jiným závislostem


6. 4. 2019 / HLAVNÍ TÉMATA

 • Diagnostické metody nitrohrudních nádorů
 • Operační léčba karcinomu plic
 • Konvenční chemoterapie a radioterapie karcinomu plic
 • Novinky v biologické cílené léčbě karcinomu plic
 • Kazuistiky v pneumoonkologii
 • Paliativní léčba karcinomu plic

REGISTRACE
Přihlášky k pasivní účasti do 31. 3. 2019
– online přihláškou na www.solen.cz
– e-mailem na registrace@solen.cz
– poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc
Přihlášky k aktivní účasti do 24. 2. 2019
– pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště)

AKCE JE URČENA POUZE PRO LÉKAŘE a bude ohodnocena kredity v rámci celoživotního postgraduálního
vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Odborného programu akce se můžete zúčastnit zdarma.
Doprovodný program (občerstvení formou rautu + živá hudba) v pátek 5. 4. 2019 je zpoplatněn částkou 300 Kč.
Kapacita omezena!

Více informací ZDE

 

Přejít na: