IV. Kongres ČPFS + XXVI. Pneumoonkologické dny 

10. 07. 2018

IV. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a XXVI. Pneumoonkologické dny bude ve dnech 8. až 10. listopadu 2018 hostit Parkhotel Congress Center Plzeň. 

Pořadatelem je Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni, přednosta: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., pod záštitou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 
 
Kongres bude hodnocen kredity ČLK, POUZP dle platné vyhlášky.


Více informací a on-line přihlášky lze najít na webu www.pneumo2018.cz.


Důležité termíny:     
Poslední termín pro zaslání přednášky k aktivní účasti do 7. 9. 2018.

                                 Zaslání abstraktů do 14. 9. 2018.

                                 Poslední termín pro zaslání přihlášky k pasivní účasti do 30. 9. 2018. 

Přejít na: