XXIII. setkání pneumologů a VII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře

25. 05. 2018

XXIII. setkání pneumologů a VII. setkání pneumologů a pneumochirurgů se uskuteční 7. června 2018 v Emauzském klášteře v Praze. 

Tématem jsou Novinky v pneumologii a pneumochirurgii - od ambulantní problematiky k nemocniční

Více informací včetně podrobného programu si lze stáhnout zde ve formátu .pdf

Termín pro zaslání přihlášky k registraci je do 31. května 2018. Přihlášky pomocí on-line formuláře na www.gsymposion.cz

Součástí bude také Diskusní stůl, zaměřený především na téma: Tuberkulóza v nemocniční a ambulantní péči (pdf)

Předsedové kongresu:

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
přednostka Pneumologické kliniky TN
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
primář Oddělení hrudní chirurgie TN

Programový výbor:

MUDr. Luděk Stehlík
primář Pneumologické kliniky TN
MUDr. Alice Tašková
zástupce primáře Oddělení hrudní chirurgie TN

 

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Přejít na: