XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava

07. 03. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na celostátní konferenci XXVII. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě. Akce proběhne již tradičně ve dnech 5. a 6. října 2018 v hotelu Park Inn. Programovými prioritami budou především tato témata: nemoci s plicní obstrukcí a poruchami spánku, rehabilitace a následná péče o naše pacienty, aktuální pohled na tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického pohledu. 

Rádi bychom se zaměřili na záněty plic v jejich různých podobách, intersticiální plicní procesy a kazuistiky v interaktivním workshopu. V neposlední řadě se budeme věnovat pneumoonkologické problematice od diagnózy po paliativní péči se zaměřením na nové léčebné postupy. Sledujeme trendy v intenzivní péči v pneumologii a nutnost reflektovat tuto skutečnost s dopadem na denní praxi v multidisciplinárním přístupu. 

Přivítáme příspěvky všech lékařů a názory na organizaci péče o pneumologicky nemocné v České republice. 

Věříme, že Vaše účast celou akci obohatí a pomůže Vám v navázání nových kontaktů a přátelství s lékaři, zdravotními sestrami i obchodními partnery. Společenský večer jako nezávislou akci uskutečníme v atraktivním prostředí industriálního skanzenu Dolních Vítkovic v Ostravě. 

Všem, kteří na tradiční akci do Ostravy přijedou, přeji příjemné zážitky ze všech odborných i společenských akcí. 

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
předseda programového výboru
Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Více o akci, program, abstrakta a další aktuality jsou na webu www.msdp2018.cz

Přejít na: