XXII. Hradecké pneumologické dny

07. 02. 2018

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester 
si Vás dovolují pozvat na celostátní konferenci
XXII. HRADECKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY

Univerzita Hradec Králové, 20.–21. dubna 2018

PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. František Salajka, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
Mgr. Jana Kollarová

Příjem abstrakt do 28. 2. 2018

Tématické okruhy–LÉKAŘSKÁ SEKCE

• plísně a nemoci plic
• vakcinace v pneumologii
• moderní technologie v pneumologii
• doporučené postupy pro léčbu stabilní a exacerbované CHOPN 2018
• biomarkery v diagnostice a léčbě bronchiálních obstrukcí
• reality show v pneumologii
• dětské plicní choroby v dospělosti
• hrudní chirurgie - resekce a transplantace
• funkční vyšetření plic
• tuberkulóza
• interaktivní seminář chorob plicního intersticia

Tématické okruhy–SESTERSKÁ SEKCE

• intenzivní a akutní péče v pneumologii
• pacienti s onemocněním plic z pohledu sestry
• dětská pneumologie
• bronchologie
• ambulantní a terénní péče
O zařazení přednášky do programu celostátní konference rozhodne programový výbor konference, aktivní účastníci budou včas informováni.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.
Sesterská sekce je garantována Českou asociací sester

Více informací ZDE ke stažení ve formátu .pdf

Aktuální informace, on-line registrace na www.hradeckedny.cz

Přejít na: