Krajští koordinátoři oboru pneumologie a ftizeologie

MUDr. Daniel Doležal

MUDr. Daniel Doležal

Vedoucí lékař plicního odd.
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem

e-mail: daniel.dolezal@kzcr.eu
mob.: 605 984 623
tel.: 477 111 111, 477 114 280

Přejít na: