Krajští koordinátoři oboru pneumologie a ftizeologie

doc. Václava Bártů, Ph.D.

doc. Václava Bártů, Ph.D.

Plicní oddělení, Medicon, a.s.
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4

e-mail: vaclava.bartu@mediconas.cz
tel.: 261 006 456
mobil: 605 235 795

Přejít na: