Krajští koordinátoři oboru pneumologie a ftizeologie

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Fakultní nemocnice
Klinika TRN
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň

e-mail: pesek@fnplzen.cz
mob.: 605 079 934 nebo 725 370 967
tel.: 377 402 238

Přejít na: