Krajští koordinátoři oboru pneumologie a ftizeologie

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice
Klinika TRN
Jihlavská 20
625 00 Brno-Bohunice

e-mail: skrickova.jana@fnbrno.cz
mob.: 602 726 490
tel.: 532 232 504

Přejít na: