Kontakt

Evidence členů:

Ing. Renata Marelová

Česká pneumologická a ftizeologická společnosti ČLS JEP
Asistentka vědeckého sekretáře ČPFS
e-mail: rmarelova@gmail.com

 

Vědecké záležitosti:

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy,
FN Olomouc, I. P. Pavlova 6,
775 20 Olomouc
tel.: 588 443 560
mobil: 606 766 037
e-mail: vitezslav.kolek@fnol.cz

 

Pro veřejnost:

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice, kl. nemocí plicních a TBC LF MU,
Jihlavská 20, 630 00 Brno-Bohunice
tel.: 532 232 504
fax: 532 232 405
mobil: 602 726 490
e-mail: skrickova.jana@fnbrno.cz